De Belte

Processie gaat niet door 23 augustus

De geplande processie op zondag 23 augustus kan helaas niet doorgaan vanwege corona.
Ook het geplande koffiedrinken na afloop komt hierbij te vervallen.
Echter die morgen is er wel een speciale viering in de OLV van Fatimakerk de Belte.
Er zal dan een eucharistieviering plaatsvinden met Pastor De Vries. Let op: de aanvangstijd is 10.00 uur!!!!!
U hoeft zich niet vooraf aan te melden.

Locatieraad OLV van Fatima de Belte