De Belte

Nieuws over het Heilig Vormsel en de Eerste Heilige Communie

Nieuws over het Heilig Vormsel en de Eerste Heilige Communie

In 2020 zijn de vieringen van het H. Vormsel en de Eerste heilige communie helaas niet doorgegaan i.v.m. het Corona virus, wij hopen dat wij deze vieringen in 2021 wel weer kunnen plaatsvinden.

De Eerste Heilige Communie vindt plaats op zondag 11 april in Slagharen.
De ouders van de kinderen die vorig jaar hiervoor opgegeven zijn worden door de werkgroep weer benaderd en krijgen het programma via de mail toegestuurd. Graag bieden wij de kinderen die nu in groep 4 zitten de mogelijkheid om zich hierbij aan te sluiten. De ouders van deze kinderen zijn van harte welkom op de ouderavond wij zullen u hier alles vertellen over het project. De ouderavond vindt plaats op maandagavond 18 januari 2021 om 19.30 uur in de parochiezaal van Slagharen. U kunt uw kind opgeven door haar/hem aan te melden bij het secretariaat of via het opgave formulier wat u vindt op de website: http://emmanuelparochie.nl/slagharen/pastoraatsgroep-catechese/
Na opgave zullen wij de ouders dan middels de mail de agenda sturen voor de ouderavond, en gaande weg het project kunnen wij u op de hoogte houden. Ouders van vorig jaar reeds aangemelde kinderen hoeven dus niets te doen en hoeven ook niet op de ouderavond te komen.

Het Heilig Vormsel vindt ook in 2021 plaats.
Het Heilig Vormsel zal worden toegediend aan de jongeren die op dit moment in groep 7 of groep 8 zitten van de basisschool. Daarnaast hebben wij dit jaar een groep van het eerste jaar middelbaar onderwijs i.v.m. het niet door gaan van de viering vorig schooljaar.
De invulling van het project hoort u op de ouderavond. Het Vormsel zal ook dit jaar weer een samenwerking zijn tussen Hardenberg, Slagharen, de Belte en Dedemsvaart. De Vormselviering zal in Slagharen gaan plaatsvinden, daarom hebben we besloten de ouderavond in Dedemsvaart te organiseren. De ouderavond vindt plaats op maandag 7 december 2020 om 19.30 uur in de parochiezaal van Dedemsvaart. Wilt uw kind het H. Vormsel toegediend krijgen, dan kunt u dit melden bij het secretariaat of via het opgaveformulier wat u vindt op de website http://emmanuelparochie.nl/slagharen/pastoraatsgroep-catechese/
Na opgave zullen wij de ouders middels mail op de hoogte houden en de agenda mailen voor de ouderavond.
Ook voor deze ouders geldt, de jongeren die al aangemeld zijn voor het Vormsel van vorige jaar krijgen via de mail bericht en hoeven de jongere niet opnieuw op te geven. Mocht een aangemelde jongere van vorig jaar afzien van het ontvangen van het Heilig Vormsel, dan horen wij dit graag via de mail.

Wellicht tot ziens op de ouderavonden.
Werkgroep Eerste Heilige Communie
Werkgroep Heilig Vormsel