De Belte

Over de Helft

We naderen de derde zondag van de Advent.

Over de helft zijn we dan. Zondag Gaudete (verheugt u) wordt deze derde zondag genoemd.

Het derde kaarsje op de Adventskrans zal aangestoken worden.

Al weer iets meer licht.

We kijken uit naar de komst van het Kerstkind: het Licht in ons midden.

De eerste zondag van de Advent zijn we begonnen met de verschillende Adventsacties. De ene geloofsgemeenschap sluit aan bij de landelijke actie, de ander heeft een eigen project.

De lokale caritasgroepen dragen zorg voor voedsel- en steunpakketten voor de minima. Snert, worst en balkenbrij wordt verkocht voor het goede doel.

In elke kerk wordt er extra gecollecteerd.

Maar welk goed doel er ook gesteund wordt, alles komt ‘goed terecht’. Allemaal lichtpuntjes voor diegenen die het zo goed kunnen gebruiken.

Johannes de Doper en de profeet Jesaja wijzen de mensen naar het licht: naar het nieuwe Rijk van God waar ook licht heerst voor de kwetsbaren onder ons.

Zo worden ook wij geroepen naar het licht, licht voor onszelf en voor anderen.

Door het pandemische en economische donker naar het licht; de lasten eerlijk te verdelen, ieder naar draagkracht.

Uit het sociale donker naar het licht; aandacht hebben voor hen die moesten vluchten.

Uit het persoonlijke donker naar het licht: God zelf roept ons naar het Licht.

Mogen we op deze wijze met onze Adventsacties lichtpuntjes zijn voor elkaar.

Delen smaakt naar meer.

We zijn over de helft: het Licht zal komen!

Marga klein Overmeen