De Belte

Vieringen met kerst in de Emmanuëlparochie

Communiqué woensdag 16 december 2020

Beste parochianen,

Gisteren (woensdag 16 december) kwam er een bericht binnen van onze Bisschoppen over de vieringen met Kerst.
In dit bericht staat, dat de Bisschoppen besloten hebben, dat er op Kerstavond geen publieke vieringen zullen plaatsvinden. Verder geven de Bisschoppen aan, dat er op Eerste Kerstdag (vrijdag 25 december); Tweede Kerstdag (zaterdag 26 december) en op zondag 27 december, wel publieke vieringen gehouden kunnen worden, zij het met maximaal 30 personen (exclusief medewerkers) en met inachtneming van de gebruikelijke voorzorgen tegen verspreiding van het coronavirus.
In ons pastoraal team hebben wij gistermiddag online vergaderd over de toepassing van deze richtlijnen in onze Emmanuelparochie.
Als pastoraal team hebben we het volgende besloten:
A. Kerstavond, donderdagavond 24 december
  • Geen publieke vieringen in onze parochie
  • Waar dit kan, zullen de geplande vieringen, achter gesloten deuren, alleen met medewerkers plaatsvinden en live worden uitgezonden.
Dit in overleg met de locatieraden van onze parochiekerken.
Zij zullen U verder informeren over de praktische uitvoering hiervan.
B. Eerste Kerstdag (vrijdag 25 december)
& Tweede Kerstdag (zaterdag 26 december)
& H. Familie (zondag 27 december)
Op deze dagen zullen de geplande vieringen plaatsvinden op de manier die nu gebruikelijk is. Dus met maximaal 30 personen en met inachtneming van de gebruikelijke voorzorgen tegen verspreiding van het coronavirus.
Ook voor de vieringen op deze dagen geldt, dat de locatieraden U verder zullen informeren over de praktische uitvoering hiervan.
Waar dit kan, zullen de vieringen op deze dagen live worden uitgezonden (live streaming).
Houdt U alstublieft de verdere berichtgeving van Uw locatieraden, de website van onze Emmanuelparochie en de mededelingen in de vieringen van komend weekend (19 en 20 december a.s.) in de gaten.
Namens pastoraal team, parochiebestuur, locatieraden en pastoraatsgroepen in onze Emmanuelparochie wens ik U, juist ook in de huidige omstandigheden, Gods zegen, heel veel sterkte en een zinvolle Kerst. Blijf gezond !
Met vriendelijke groet,
                                                 Pastoor André Monninkhof