De Belte

Processie zondag 29 augustus 2021 OLV van Fatima  De  Belte

Zondag 29 augustus zou de vanwege corona uitgestelde  jaarlijkse sacramentsprocessie bij de OLV van Fatimakerk op De Belte  plaatsvinden.

Bij het vóór overleg met pastoor Monninkhof en de werkgroep  (vanuit de locaties  Hardenberg, Dedemsvaart, Slagharen en De  Belte)  werd het  verstandiger gevonden de viering dit jaar vanwege de corona problematiek alleen  in aangepaste vorm te houden.

Gekozen werd voor een plechtige eucharistieviering met na de viering aanbidding van  het allerheiligste in de kerk. Wel de traditionele versiering met vaandels,  zowel  in de kerk als direct buiten, maar in verband met de corona omstandigheden  geen processie in en buiten de kerk.

De kerkdienst door Pastoor Monninkhof werd met circa 70 bezoekers van de diverse geloofsgemeenschappen, mede gezien corona,   goed bezocht.

Dit jaar bestond het koor alleen uit de maximaal 12 toegestane leden van het zangkoor van Dedemsvaaart.  Een prachtige en plechtige viering met als hoogtepunt de aanbidding van het allerheiligste.

Na afloop was er alleen voor de medewerkers  gelegenheid voor een kop koffie, we hopen dat we volgend jaar iedereen weer kunnen uitnodigen in  onze parochiezaal De Zandbelt.

Hierbij willen wij alle vrijwilligers nogmaals bedanken die hun medewerking hebben verleend aan deze  “aangepaste”  jaarlijkse sacraments processie.

 

Locatiebestuur OLV van Fatima