De Belte

Programma Inzicht en Uitzicht 2022-2023

Inmiddels is de werkgroep catechese druk in de weer om een interessant en boeiend programma samen te stellen voor het najaar van 2022 en het voorjaar van 2023.

Er worden weer veel uiteenlopende interessante onderwerpen aangeboden, dus keuze genoeg.  Alle bijeenkomsten kenmerken zich door een combinatie van gezelligheid en diepgang.

Iedereen is welkom.  Vanaf begin september ligt het nieuwe programmaboekje in onze kerken en kunt U het gratis meenemen. Ook zal het programma met de parochiebladen worden verspreid.

Vanaf september zal het programma ook op onze website verschijnen.

Kies straks wat moois uit en hopelijk tot ziens op één van bijeenkomsten van Inzicht en Uitzicht.

Pastor Joop Butti