De Belte

Nieuwsarchief

Jaarvergadering 2020 uitgesteld

De jaarvergadering van 2020 is tot nader order uitgesteld i.v.m. de coronacrisis. Deze zou eigenlijk in oktober plaatsvinden. Wanneer er meer bekend wordt hierover gecommuniceerd. Locatieraad de Belte

Lees verder »

Rozenkrans bidden

Op donderdag 1 en donderdag 15 oktober is er gelegenheid om de Rozenkrans te bidden in onze kerk. Van 19.00 tot ongeveer 19.30 uur.

Lees verder »

Wij zoeken nieuwe leden voor ons parochiebestuur!

Bestuursleden gezocht Beste parochianen, Op dinsdag 15 september hebben we als parochiebestuur, pastoraal team en leden van de locatieraden onze verlate voorjaarsbijeenkomst gehouden. En ondanks grote zorgen, werd het een zeer geëngageerde en hoopvolle vergadering. In onze parochie is er nog heel wat ‘leven in de brouwerij’! We hebben U

Lees verder »

Vooraankondiging schoonmaak kerk OLV van Fatima en de Zandbelt

Als alles volgens planning verloopt willen we maandag 26 oktober (vanaf 09.30 uur) en voor zover nodig dinsdag 27 oktober de kerk en De Zandbelt schoonmaken. Alles natuurlijk op een veilige 1,5 meter afstand. We hopen dat hierbij vele vrijwilligers aanwezig zullen zijn. “Vele handen maakt licht werk”.   Locatieraad

Lees verder »

Oogstdank feest Slagharen

In het weekend van 26 en 27 september is de kerk weer prachtig versierd ivm het jaarlijkse Oogstdankfeest. De bloemengroep is al weer druk bezig met de voorbereiding hiervoor, door producten, die van het land komen, te verzamelen en te verwerken in de versieringen. Ook is er een expositie van

Lees verder »

Bericht communie uitreiken

Voor de locatieraden en pastoraatsgroepen in onze Emmanuelparochie. In ons communiqué van 14 juli jl. meldden wij als pastoraal team, dat wij met communie uitreiken ook in de andere kerken van onze parochie wilden wachten tot 1 september aanstaande. De reden hiervan is, dat wij als pastoraal team eerst ervaring

Lees verder »

Gerard Noordink veertig jaar werkzaam in het pastoraat

Komende zaterdag, 1 augustus, is het precies veertig jaar geleden dat pastor Gerard Noordink begon aan zijn eerste functie in het pastoraat. Vanwege de vakantietijd, zullen we op deze dag op bescheiden wijze aandacht besteden aan dit jubileum. Op zondagmorgen 27 september aanstaande zal in een eucharistieviering in de RK

Lees verder »

Communiqué 14 juli 2020

Inleiding Op vrijdag 10 juli jl. zijn er een aangepast protocol verschenen van onze Bisschoppen met betrekking tot het kerkelijk leven op anderhalve meter. Dit protocol zijn gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM. Dit nieuwe protocol van onze Bisschoppen houdt op enkele punten een verruiming in van de bestaande

Lees verder »

Vooraankondiging Sams Kledingactie

Wij willen u nu reeds laten weten dat de Sams kledingactie op zaterdag 26 september zal plaatsvinden bij onze kerk. Een vriendelijk verzoek om uw zakken met (oude) kleding te bewaren tot die datum. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Lees verder »

Processie gaat niet door 23 augustus

De geplande processie op zondag 23 augustus kan helaas niet doorgaan vanwege corona. Ook het geplande koffiedrinken na afloop komt hierbij te vervallen. Echter die morgen is er wel een speciale viering in de OLV van Fatimakerk de Belte. Er zal dan een eucharistieviering plaatsvinden met Pastor De Vries. Let

Lees verder »

Emmanuelparochie komt op TV

Sinds enige weken zendt “Vechtdal Leeft TV” de online eucharistievieringen, die op zondagmorgen worden gehouden in onze RK Brigittakerk, uit op hun tv zender. Met name voor U, voor wie computer en internet net ‘een stap te ver zijn’, kan dit goed uitkomen. Via “Vechtdal Leeft TV” kunt U de

Lees verder »

Brief aan parochianen m.b.t. hervatting publieke vieringen

Ommen, 29 mei 2020 Aan de parochianen van de Emmanuelparochie Beste parochianen, Op woensdagavond 20 mei jl. (aan de vooravond van Hemelvaartsdag) ontvingen we van de bisschoppen het document: “Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter”. Dit protocol geeft aan, onder welke voorwaarden per 1 juni aanstaande de publieke vieringen en

Lees verder »

Pinksteren

Pinksteren ‘Wel gloeide reeds een vonk, doch kommer hield den Geest in banden´ Op de veertigste dag na Pasen is het Hemelvaart en tien dagen later vieren we Pinksteren, het feest van de uitstorting van de heilige Geest over de leerlingen van Jezus. Handelingen vertelt dat de leerlingen allen op

Lees verder »

Fatimabode van juni wordt later uitgeleverd

Zoals u wellicht weet worden de kerken vanaf 1 juni weer opengesteld voor publieke vieringen. Dit vergt nogal wat organisatorische zaken die niet direct geregeld kunnen worden. Hierdoor zal de Fatimabode van juni iets later verschijnen dan dat u van ons gewend bent. Wij hopen dat u hiervoor begrip kunt

Lees verder »

Brief aan parochianen omtrent afscheid pastor Johan Rutgers

Ommen, 15 mei 2020 Betreft: afscheid pastor Johan Rutgers Beste parochianen van de Emmanuelparochie, Zoals bekend, zal pastor Johan Rutgers eind volgende maand afscheid nemen van onze Emmanuelparochie. Per 1 juli a.s. zal hij werkzaam zijn in het ene pastorale team van de samenwerkende parochies Sint Maarten (Utrechtse Heuvelrug) en

Lees verder »

Vrede – Vrijheid – Hoop

In deze periode staan we stil bij 75 jaar vrijheid. Samen met de herinnering aan Pasen en het vooruitzicht naar Pinksteren is dat een groot feest. Maar  toch ook anders, want elkaar opzoeken en gezamenlijk vieren kan nu niet. Toch kunnen we vrede en vrijheid vieren en doorgeven. Daarmee kunnen we

Lees verder »

Lintje voor Penningmeester Anton de Vent

Onlangs heeft Anton de Vent (financieel beheerder van de locatieraad) een lintje ontvangen voor zijn vele vrijwilligerswerk binnen onze kerk en voor andere verenigingen. De leden van de locatieraad feliciteren hem uiteraard van harte met deze zeer terechte onderscheiding! We hopen nog zeer lang van zijn kennis en kunde gebruik

Lees verder »

Palmtakjes

Overmorgen is het Palmzondag. Alles is iets anders dan anders deze periode, daarom staan vanaf morgen de palmtakjes in de Mariakapel klaar. Deze mag u daar op komen halen voor thuis aan uw kruisje.

Lees verder »

Sam’s kleding actie

Sam’s kleding actie geannuleerd  De geplande datum (2 mei) voor de voorjaarseditie van Sam’s kledingactie is geannuleerd i.v.m. het coronavirus.  Voor zover mogelijk verzoeken wij u de kleding ed zelf te bewaren tot de actie in het najaar. De nieuwe datum zal t.z.t. weer bekend worden gemaakt via de gebruikelijke

Lees verder »

Nieuw communiqué omtrent Corona-virus (Covid-19)

Beste medeparochianen, Op maandagavond 23 maart jl. heeft de regering in een persconferentie laten weten dat ALLE openbare bijeenkomsten worden verboden tot en met 1 juni a.s. Dit om de verspreiding van Covid-19 zo veel mogelijk in te dammen. De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft daarom besloten om de eerder genomen maatregelen

Lees verder »

Parochiële Eucharistieviering Online

Beste medeparochianen, In de afgelopen week hebben we via de Nederlandse bisschoppenconferentie tweemaal een aantal maatregelen voorgeschoteld gekregen m.b.t. onze gang van zaken binnen de parochie. Zo hebben we alle liturgische vieringen, in de weekenden en doordeweeks, moeten opschorten en mogen er in de kerken en parochiecentra ook geen bijeenkomsten

Lees verder »