De Belte

Nieuwsarchief

Kerst 2021 in de O.L. Vrouw van Fatima kerk

Kerstavond: geen viering 1e Kerstdag: geen viering ’s middags was er gelegenheid om de Kerststal en de Kerstversiering te bekijken. Er zijn in totaal 35 personen geweest, waaronder enkele kinderen. Het knikengeltje knikt nog altijd na het ontvangen van muntgeld. Dit herinner ik me ook nog goed vanuit mijn jeugd.

Lees verder »

Communiqué 21 december 2021

Onze Bisschoppen hebben besloten tot verdere aanscherping van de coronaregels. Pastoraal team en parochiebestuur van onze Emmanuelparochie hebben besloten om alle aanbevelingen van de Bisschoppen over te nemen. Voor onze parochie betekent dit het volgende:   Maximaal aantal aanwezigen Het maximaal aantal aanwezigen bij vieringen is 50 personen. Dit aantal

Lees verder »

LET OP: wijziging vieringen december de Belte

Vieringen in December op de Belte. Om solidair te zijn met de huidige coronaregels heeft het Bisdom besloten om ook na 17.00 uur geen kerkelijke vieringen meer te laten plaatsvinden. Dit houdt in dat het rooster in de Fatimabode niet meer klopt.   Zaterdag 4 december vervalt de viering om

Lees verder »

Communiqué 1 december 2021

Persconferentie van vrijdag 26 november jl. Bericht van de Nederlandse Bisschoppen van woensdag 1 december jl. Op vrijdag 26 november jl. heeft het kabinet nieuwe maatregelen bekend gemaakt om het aantal coronabesmettingen te beperken. Naar aanleiding hiervan hebben onze Bisschoppen vandaag ook nieuwe maatregelen bekend gemaakt. Als pastoraal team en

Lees verder »

Vier Kerstmis 2021!

De Nederlandse Bisschoppen nodigen u van harte uit om Kerstmis te vieren, ondanks de maatregelen die gelden in verband met Covid-19. Ga naar de website van uw eigen parochie om te kijken of u bij een van de vieringen kunt zijn en wat u daarvoor moet doen. Is er geen

Lees verder »

Allerzielen 2021 in O.L. Vrouw van Fatima kerk

Samen met Anita en Ria hadden we de viering van Allerzielen voorbereid; in de hoop dat we dit jaar weer meer konden doen. Het koor Belt’Canto zou dan voor de eerste keer weer zingen. Dinsdagavond 2 november zaten we met ca. 140 personen in de kerk om de overledenen van

Lees verder »

kerkbalans 2022

Hoe geven we de kerk vorm na coronatijd? Onderzoek onder kerkgangers naar geefgedrag en kerk-zijn na coronatijden De afgelopen twee jaar was kerk-zijn door de coronacrisis anders dan anders. Kerken in heel Nederland hebben geïnvesteerd in creatieve en digitale oplossingen voor kerk-zijn op afstand. Diensten en vieringen vonden plaats via

Lees verder »

Processie zondag 29 augustus 2021 OLV van Fatima  De  Belte

Zondag 29 augustus zou de vanwege corona uitgestelde  jaarlijkse sacramentsprocessie bij de OLV van Fatimakerk op De Belte  plaatsvinden. Bij het vóór overleg met pastoor Monninkhof en de werkgroep  (vanuit de locaties  Hardenberg, Dedemsvaart, Slagharen en De  Belte)  werd het  verstandiger gevonden de viering dit jaar vanwege de corona problematiek

Lees verder »

Communiqué 28 september 2021

Beste parochianen, Dit communiqué gaat over: De kerkelijke gevolgen van de versoepelingen van de coronaregels, die met ingang van 25 september van kracht zijn geworden Een brief van onze Aartsbisschop Kardinaal Eijk dd. 24 september 2021 over het communie uitreiken in vieringen onder leiding van parochiële voorgangers Versoepeling coronaregels De

Lees verder »

Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel

Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel   Op zondag 17 oktober 2021 zal in Overdinkel voor de 109de keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden, met als thema: Nabijheid door verbondenheid.   In verband met de Coronacrisis zal de bedevaart ook dit jaar in een wat aangepaste vorm plaatsvinden. Er is

Lees verder »

Nieuwe versoepelingen met ingang van 25 september

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel los te laten, mits er in het kerkgebouw tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal ook niet meer nodig zijn. Aan wie aan een viering deelnemen, wordt wel gevraagd om rekening met elkaar te houden,

Lees verder »

Oogst-Dank- Feest 2021

In het weekend van 25 en 26 september is de kerk weer prachtig versierd ivm het jaarlijkse Oogstdankfeest. De bloemengroep is al weer druk bezig met de voorbereiding hiervoor, door producten, die van het land komen, te verzamelen en te verwerken in de versieringen. Ook is er een expositie van

Lees verder »

filmavond zondag 26 september

The Two Pope We willen weer beginnen met de filmavonden. De 1e film zal op zondagavond 26 september worden vertoond, aanvang: 19.00 uur mits de coronaregels dit toelaten. De film zal zijn the two popes. The two popes draait om de huidige paus Franciscus en zijn voorganger paus Benedictus XVI,

Lees verder »

Inzicht & Uitzicht 2021- 2021

Inzicht & Uitzicht is het catechese programma van de Emmanuëlparochie. Vanwege Corona konden de meeste activiteiten van het vorige programma 2020-2021 helaas niet doorgaan. Velen hebben de bijeenkomsten met de combinatie van gezelligheid en diepgang gemist. Leren houdt een mens geestelijk in beweging en de onderlinge contacten zijn als voedsel

Lees verder »

Processie 29 augustus

Zondag 29 augustus a.s. is er om 10:00 uur een Eucharistieviering met Stille Aanbidding van het Allerheiligste. Voorgegaan door Pastoor Monninkhof. De zang zal worden verzorgd door Dedemsvaart. Ook zal de kerk versierd zijn zoals normaal bij de Processie gebruikelijk is. De opbrengst van de 2e collecte is voor de

Lees verder »

Update Protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter per 26 juni 2021

Hieronder volgen enkele bijstellingen voor de liturgie op locatie ingaande vanaf 26 juni 2021. AANTAL KERKGANGERS    o    Vanaf 26 juni 2021 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten (dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten) bepaald door de grootte van het kerkgebouw. o    Voor elk kerkgebouw dient te

Lees verder »

Communiqué 11 juni 2021

Beste parochianen, Recent zijn enige versoepelingen van de coronamaatregelen van kracht geworden. Andere maatregelen gelden nog steeds. Daarom zetten wij als pastoraal team en parochiebestuur in dit communiqué een aantal zaken voor U op een rij. Deze onderwerpen gaan over de gang van zaken in onze parochie.   Aantal aanwezigen

Lees verder »

Versoepeling van coronamaatregelen in de R.K. Kerk vanaf 5 juni

Met ingang van 5 juni aanstaande voert de overheid een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door. De bisschoppen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de Rooms-Katholieke Kerk. De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een

Lees verder »

Paaskaars 2021

Beschermde aarde Deze versiering staat symbool voor de bescherming van God voor onze aarde, welke we momenteel zo enorm nodig hebben met de corona-pandemie. Het is het verlangen van iedereen dat Gods handen de Wereld zal behoeden voor alle gevaren die nu zo dichtbij zijn gekomen, maar ook het vertrouwen

Lees verder »

Over de toekomst van de Emmanuelparochie

Beste parochianen, Als pastoraal team en parochiebestuur hebben ons de nodige vragen bereikt over de toekomst van de Emmanuelparochie en haar geloofsgemeenschappen. Dit in het licht van de besluiten van buurparochies (onder meer in Deventer & omgeving en in Raalte & omgeving) om op termijn – binnen 5 jaar of

Lees verder »