De Belte

Nieuwsarchief

Communiqué 14 juli 2020

Inleiding Op vrijdag 10 juli jl. zijn er een aangepast protocol verschenen van onze Bisschoppen met betrekking tot het kerkelijk leven op anderhalve meter. Dit protocol zijn gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM. Dit nieuwe protocol van onze Bisschoppen houdt op enkele punten een verruiming in van de bestaande

Lees verder »

Vooraankondiging Sams Kledingactie

Wij willen u nu reeds laten weten dat de Sams kledingactie op zaterdag 26 september zal plaatsvinden bij onze kerk. Een vriendelijk verzoek om uw zakken met (oude) kleding te bewaren tot die datum. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Lees verder »

Processie gaat niet door 23 augustus

De geplande processie op zondag 23 augustus kan helaas niet doorgaan vanwege corona. Ook het geplande koffiedrinken na afloop komt hierbij te vervallen. Echter die morgen is er wel een speciale viering in de OLV van Fatimakerk de Belte. Er zal dan een eucharistieviering plaatsvinden met Pastor De Vries. Let

Lees verder »

Emmanuelparochie komt op TV

Sinds enige weken zendt “Vechtdal Leeft TV” de online eucharistievieringen, die op zondagmorgen worden gehouden in onze RK Brigittakerk, uit op hun tv zender. Met name voor U, voor wie computer en internet net ‘een stap te ver zijn’, kan dit goed uitkomen. Via “Vechtdal Leeft TV” kunt U de

Lees verder »

Brief aan parochianen m.b.t. hervatting publieke vieringen

Ommen, 29 mei 2020 Aan de parochianen van de Emmanuelparochie Beste parochianen, Op woensdagavond 20 mei jl. (aan de vooravond van Hemelvaartsdag) ontvingen we van de bisschoppen het document: “Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter”. Dit protocol geeft aan, onder welke voorwaarden per 1 juni aanstaande de publieke vieringen en

Lees verder »

Pinksteren

Pinksteren ‘Wel gloeide reeds een vonk, doch kommer hield den Geest in banden´ Op de veertigste dag na Pasen is het Hemelvaart en tien dagen later vieren we Pinksteren, het feest van de uitstorting van de heilige Geest over de leerlingen van Jezus. Handelingen vertelt dat de leerlingen allen op

Lees verder »

Fatimabode van juni wordt later uitgeleverd

Zoals u wellicht weet worden de kerken vanaf 1 juni weer opengesteld voor publieke vieringen. Dit vergt nogal wat organisatorische zaken die niet direct geregeld kunnen worden. Hierdoor zal de Fatimabode van juni iets later verschijnen dan dat u van ons gewend bent. Wij hopen dat u hiervoor begrip kunt

Lees verder »

Brief aan parochianen omtrent afscheid pastor Johan Rutgers

Ommen, 15 mei 2020 Betreft: afscheid pastor Johan Rutgers Beste parochianen van de Emmanuelparochie, Zoals bekend, zal pastor Johan Rutgers eind volgende maand afscheid nemen van onze Emmanuelparochie. Per 1 juli a.s. zal hij werkzaam zijn in het ene pastorale team van de samenwerkende parochies Sint Maarten (Utrechtse Heuvelrug) en

Lees verder »

Vrede – Vrijheid – Hoop

In deze periode staan we stil bij 75 jaar vrijheid. Samen met de herinnering aan Pasen en het vooruitzicht naar Pinksteren is dat een groot feest. Maar  toch ook anders, want elkaar opzoeken en gezamenlijk vieren kan nu niet. Toch kunnen we vrede en vrijheid vieren en doorgeven. Daarmee kunnen we

Lees verder »

Lintje voor Penningmeester Anton de Vent

Onlangs heeft Anton de Vent (financieel beheerder van de locatieraad) een lintje ontvangen voor zijn vele vrijwilligerswerk binnen onze kerk en voor andere verenigingen. De leden van de locatieraad feliciteren hem uiteraard van harte met deze zeer terechte onderscheiding! We hopen nog zeer lang van zijn kennis en kunde gebruik

Lees verder »

Palmtakjes

Overmorgen is het Palmzondag. Alles is iets anders dan anders deze periode, daarom staan vanaf morgen de palmtakjes in de Mariakapel klaar. Deze mag u daar op komen halen voor thuis aan uw kruisje.

Lees verder »

Sam’s kleding actie

Sam’s kleding actie geannuleerd  De geplande datum (2 mei) voor de voorjaarseditie van Sam’s kledingactie is geannuleerd i.v.m. het coronavirus.  Voor zover mogelijk verzoeken wij u de kleding ed zelf te bewaren tot de actie in het najaar. De nieuwe datum zal t.z.t. weer bekend worden gemaakt via de gebruikelijke

Lees verder »

Nieuw communiqué omtrent Corona-virus (Covid-19)

Beste medeparochianen, Op maandagavond 23 maart jl. heeft de regering in een persconferentie laten weten dat ALLE openbare bijeenkomsten worden verboden tot en met 1 juni a.s. Dit om de verspreiding van Covid-19 zo veel mogelijk in te dammen. De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft daarom besloten om de eerder genomen maatregelen

Lees verder »

Parochiële Eucharistieviering Online

Beste medeparochianen, In de afgelopen week hebben we via de Nederlandse bisschoppenconferentie tweemaal een aantal maatregelen voorgeschoteld gekregen m.b.t. onze gang van zaken binnen de parochie. Zo hebben we alle liturgische vieringen, in de weekenden en doordeweeks, moeten opschorten en mogen er in de kerken en parochiecentra ook geen bijeenkomsten

Lees verder »

Nederlandse bisschoppenconferentie neemt verdere maatregelen

De Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast. Dit gebeurt met grote pijn in het hart. Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het coronavirus hebben

Lees verder »

Communiqué omtrent Corona-virus (Covid-19)

Beste medeparochianen, Zoals u wellicht via onze parochiewebsite of die van het aartsbisdom of de kerkprovincie ondertussen hebt vernomen, hebben de Nederlandse bisschoppen het pijnlijke besluit genomen om de liturgische vieringen binnen de hele Nederlandse Kerk op te schorten. Als pastoraal team en bestuur hebben wij daarom overleg gehad en

Lees verder »

Bisschoppen scherpen maatregelen in verband met het coronavirus aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM. De

Lees verder »

Maatregel Nederlandse Bisschoppen vanwege het Coronavirus

In december 2019 startte in China een uitbraak van een coronavirus, dat mensen ziek kan maken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Op 27 februari is het virus voor het eerst in

Lees verder »

Vastenactie Werken aan je toekomst!

Bij de Fatimabode van maart zit het vastenzakje voor onderstaande vastenactie. Dit vastenzakje wordt rond week 14-15 opgehaald door vrijwilligers van de Geloofsgemeenschap OLV van Fatima De Belte. Wij hopen dat u deze actie wilt ondersteunen. Bij deze willen wij alvast alle vrijwilligers van onze Geloofsgemeenschap bedanken die meehelpen aan

Lees verder »

Nieuwe benoeming pastor Johan Rutgers

Mededeling parochie Emmanuel Na de vieringen van 22 en 23 februari 2020 Namens het parochiebestuur en het pastoraal team volgt hier de volgende mededeling: Deze zomer zal pastor Johan Rutgers ons helaas gaan verlaten. Met ingang van 1 juli heeft hij van de aartsbisschop een nieuwe benoeming ontvangen en wel

Lees verder »

Lectoren/ Lectrice training

Lectoren/Lectrice training. Zaterdag 21 maart a.s. Parochiecentrum Ommen. Van 10:00 uur tot ongeveer 12:30 uur. Voor wie al lezen in de kerk en voor een ieder die overweegt om te gaan lezen. Je steekt er altijd wat van op! Van harte aanbevolen!

Lees verder »