Hervatten communie uitreiken op locatie

In ons communiqué van 14 juli jl. meldden wij als pastoraal team, dat wij met communie uitreiken ook in de andere kerken van onze parochie wilden wachten tot 1 september aanstaande. De reden hiervan is, dat wij als pastoraal team eerst ervaring wilden opdoen met de toepassing van de voorzorgen tegen de verspreiding van het coronavirus in onze andere kerken. Gebleken is, dat de toepassing van deze voorzorgen (handen desinfecteren bij binnenkomst van de kerk, bijhouden van presentielijst, kerkgangers nemen plaats op de gemarkeerde zitplaatsen, attenderen op looproutes, enz.) allen prima lopen. Onze oprechte dank voor Uw inzet en betrokkenheid bij deze goede gang van zaken.

Gevoegd bij de ervaring, die we inmiddels als Emmanuelparochie hebben opgedaan met het communie uitreiken in het eucharistisch centrum van onze parochie, de Brigittakerk in Ommen (communie uitreiken met behulp van protectiescherm en liturgisch pincet) betekent dit, dat wij – na gesprek hierover in onze vergadering van dinsdag 11 augustus jl. – als pastoraal team aan U kunnen laten weten, dat we met ingang van het weekend van 5 en 6 september aanstaande, ook willen overgaan tot het uitreiken van de communie in eucharistievieringen in onze andere parochiekerken. Bij deze vragen wij U, om de noodzakelijke voorbereidingen hiervoor te treffen. Concreet verzoeken wij U, om voor uw parochiekerk te zorgen voor de aanwezigheid van een protectiescherm en een liturgisch pincet voor het uitreiken van de communie.

Helaas is er nog geen zicht op het hervatten van de woord- en communievieringen, conform het beleid van het bisdom. De Nederlandse Bisschoppen wensen dat er onder de huidige omstandigheden – tot nader order – alleen communie wordt uitgereikt in eucharistievieringen. Als pastoraal team hopen wij dat de woord- en communievieringen spoedig weer tot de mogelijkheden gaan behoren. Deze wens hebben wij kenbaar gemaakt aan onze Bisschop. Vrede en alle goeds.

Namens het pastoraal team,

Pastoor A.G.M. (André) Monninkhof