Aswoensdag

Beste medegelovigen,

Van Mgr. Herman Woorts ontvingen we als pastoraal team op maandag 4 januari jl. een schrijven over de vieringen op Aswoensdag en de wijze, waarop de as wordt toegediend.

Dit schrijven hebben we besproken in onze online teamvergadering van gisteren, dinsdag 12 januari jl.

Als pastoraal team hebben we het volgende besloten:

  1. De geplande vieringen op Aswoensdag in onze Emmanuelparochie gaan – vooralsnog – gewoon door.
  2. Naast de geplande vieringen komen er geen extra vieringen.
  3. Dit betekent dat er op Aswoensdag, 17 februari aanstaande, vieringen zullen zijn in:
  4. Dalfsen, om 09.00 uur (AM)
  5. Ommen, om 19.00 uur (TH)
  6. Lemelerveld, om 19.00 uur (AM)
  7. Slagharen, om 19.00 uur (AW)

TH = Mgr. Ted Hoogenboom; AM = pastoor André Monninkhof; AW= pastor Anton Wenker

  1. In genoemde vieringen zal door de celebrant de as worden gezegend. Verder zal hij geen askruisje geven, maar wel as uitstrooien over het hoofd van de kerkgangers, die dit wensen, als teken van inkeer.

Hiertoe zal de celebrant eerst een mondkapje opzetten, zijn handen desinfecteren en vervolgens met de blote hand, de as uitstrooien over de hoofden van de kerkgangers, die hiertoe naar voren zullen komen. Ook de betreffende kerkgangers, dragen bij deze gelegenheid een mondkapje.

Er wordt geen askruisje gegeven, zoals gebruikelijk, omdat we besmettingsrisico’s, die zouden kunnen ontstaan door fysieke aanraking van het voorhoofd van de kerkgangers, willen voorkomen.

Verder merken we op, dat het strooien van as over de hoofden van gelovigen als teken van inkeer en boetvaardigheid, aansluit bij een aloude traditie. Ook om deze reden is nu voor dit gebaar gekozen.

  1. Aan de kosters van de betreffende kerken het verzoek om ervoor te zorgen dat er voldoende as aanwezig is ! Bij het strooien van de as over de hoofden van de kerkgangers, zullen we meer as nodig hebben dan bij het geven van een askruisje.

Met deze informatie hopen we jullie van dienst te zijn geweest.

Bij voorbaat dank voor jullie aandacht en goede zorg.

Met vriendelijke groet,

Pastoor André Monninkhof