Communiqué 9 maart 2021

Beste parochianen,

Naar aanleiding van de persconferentie van onze regering van maandagavond 8 maart jl. hebben we in pastoraal team en parochiebestuur van onze Emmanuelparochie opnieuw stil gestaan bij het al of niet vieren met kerkgangers erbij.

Zoals bekend hebben we als team en bestuur op 28 januari jl. besloten om vooralsnog niet meer te vieren met kerkgangers erbij. Dit besluit vanwege de urgentie die spreekt uit de invoering van de avondklok en het hoge aantal besmettingen (ook) in ons gebied.

De avondklok is er nog altijd en ook het aantal besmettingen is – (ook) in ons gebied – nog steeds aanzienlijk. Hierover zijn we als pastoraal team en parochiebestuur nog steeds zeer bezorgd. Echter, onze regering heeft ook enige versoepelingen aangekondigd. Zo is bijvoorbeeld de uitoefening van contactberoepen inmiddels weer mogelijk en misschien gaan binnenkort ook de instellingen voor hoger onderwijs en de universiteit weer open. Verder geeft onze regering aan dat – mits de ontwikkelingen dit toelaten – er rond Pasen mogelijk sprake is van het verdere versoepelingen. Eén van de overwegingen hierbij is, dat het mensen steeds meer moeite kost om de huidige langdurige lockdown vol te houden.

Dit alles overziende en ook gelet op een recente brief van de Kardinaal – waarin hij vraagt om te blijven vieren met maximaal 30 kerkgangers –  en ook op beslissingen van andere parochies in ons Aartsbisdom, hebben we als pastoraal team het volgende besloten:

  • Op Palmzondag, 27/28 maart a.s., zal er weer met maximaal 30 kerkgangers worden gevierd in onze parochiekerken in Dedemsvaart, Ommen en Heino.
  • Het Paastriduüm (Witte Donderdag 1 april, Goede Vrijdag 2 april en de Paaswake, zaterdagavond 3 april a.s.) zal – zoals voorzien in het rooster – worden gehouden in de parochiekerken van Slagharen, Ommen en Heino, eveneens met maximaal 30 kerkgangers.
  • Op Paaszondag 4 april a.s. hopen we dan te kunnen vieren met maximaal 30 kerkgangers in al onze parochiekerken.

Dit alles onder het voorbehoud dat de omstandigheden zodanig zijn en blijven, dat er – vanaf zaterdag 27 maart a.s. – in genoemde parochiekerken weer veilig en verantwoord gevierd kan worden met maximaal 30 kerkgangers. Dit besluit hebben we als pastoraal team gedeeld met ons parochiebestuur. Het parochiebestuur steunt onze beslissing.

Als pastoraal team en parochiebestuur hopen we, dat met het inluiden op zondag 28 maart a.s. van de zomertijd, er ook in onze parochiekerken ‘een nieuwe lente mag aanbreken.’

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun, ook in de afgelopen weken.

Als team en bestuur wensen we U van harte Gods rijkste zegen, heel veel sterkte met alles en een goede opgang naar Pasen.

Met vriendelijke groet, namens pastoraal team en parochiebestuur,

 

Pastoor André Monninkhof