Over de toekomst van de Emmanuelparochie

Beste parochianen,

Als pastoraal team en parochiebestuur hebben ons de nodige vragen bereikt over de toekomst van de Emmanuelparochie en haar geloofsgemeenschappen. Dit in het licht van de besluiten van buurparochies (onder meer in Deventer & omgeving en in Raalte & omgeving) om op termijn – binnen 5 jaar of nog eerder – enkele plaatselijke kerken te sluiten.

Ook in onze Emmanuelparochie denken wij na over de toekomst van onze parochie en haar geloofsgemeenschappen. In dat kader hebben wij als pastoraal team en parochie recent een brief gestuurd aan de locatieraden en pastoraatsgroepen in onze geloofsgemeenschappen. In deze brief geven wij als bestuur en team een denkrichting aan over de toekomst van onze parochie.

Onder meer omdat het pastoraal team voor onze Emmanuelparochie naar verwachting in de toekomst zal bestaan uit drie pastores, kunnen wij als pastoraal team – tot onze spijt – niet meer in alle elf de locaties van onze parochie het pastoraat in volle omvang aanbieden. Daarom streven wij als pastoraal team en parochiebestuur ernaar, om het pastoraat te gaan clusteren.

Dit clusteren van pastoraat zal betekenen:

 • dat er drie clusters komen:
  • het cluster Ommen, met de locaties Ommen, Lemelerveld en Vilsteren
  • het cluster Dedemsvaart, met de locaties Dedemsvaart, Slagharen, Hardenberg en De Belte
  • het cluster Heino, met de locaties Heino, Dalfsen, Hoonhorst en Lierderholthuis
 • dat het pastoraat in volle omvang zal worden aangeboden op drie plekken, te weten: Ommen, Dedemsvaart en Heino. Dit pastorale aanbod omvat de pastorale kerntaken: liturgie, catechese, diaconie en gemeenschapsopbouw
 • dat er binnen deze clusters zal worden samengewerkt, als het gaat om de uitvoering van deze pastorale kerntaken. Voorbeeld hiervan: de sacramentenvoorbereiding (zoals de voorbereiding van doop, eerste heilige communie en vormsel) zal voor de locaties Ommen, Lemelerveld en Vilsteren gaan plaatsvinden in Ommen. Op dezelfde wijze zal dit ook in de andere beide clusters gaan gebeuren.
 1. Als team en bestuur streven wij ernaar om in al onze locaties pastoraal aanwezig te blijven en pastorale nabijheid te handhaven. Deze nabijheid, zoals het bezoekwerk en andere vormen van pastorale aandacht, zal echter vorm gegeven moeten worden door deze locaties zelf. Afscheidsvieringen kunnen in al onze locaties blijven plaatsvinden, onder leiding van een lid van het pastoraal team of van een daartoe opgeleide voorganger uit de eigen geloofsgemeenschap.
 2. Omdat wij voor alle elf de locaties een plaats van samenkomst en ontmoeting van de geloofsgemeenschap willen behouden, streven wij als team en bestuur ernaar, om – zo lang dit kan – al onze parochiekerken open te houden.

Deze denkrichting zullen wij als team en bestuur, zo spoedig als de huidige omstandigheden dit toelaten, bespreken met de locatieraden en pastoraatsgroepen in onze Emmanuelparochie.

Hiermee hopen wij als team en bestuur U een indruk te hebben gegeven van onze plannen over de toekomst van onze Emmanuelparochie en haar geloofsgemeenschappen.

Namens team en bestuur dank ik U voor uw betrokkenheid en steun, en wens U Gods rijkste zegen, heel veel sterkte met alles, en: blijf gezond !

Met vriendelijke groet,

Pastoor André Monninkhof