Nieuwe versoepelingen met ingang van 25 september

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel los te laten, mits er in het kerkgebouw tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal ook niet meer nodig zijn. Aan wie aan een viering deelnemen, wordt wel gevraagd om rekening met elkaar te houden, zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. Tijdens de viering is ook samenzang weer mogelijk. Voor koren zijn er geen beperkingen meer ten aanzien van het aantal koorleden, maar blijven er wel beperkingen van kracht (zie de link hieronder). Ook tijdens het uitreiken van de communie blijft het gebruik van een scherm of gezichtsmasker voorgeschreven. Het dringende verzoek om thuis te blijven bij klachten die kunnen wijzen op corona blijft gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien.
Meer info leest U hier: https://www.aartsbisdom.nl/nederlandse-bisschoppen-laten-anderhalve-meter-regel-los-bij-voldoende-ventilatie/