Communiqué 27 januari 2022

Beste parochianen,

Met ingang van 26 januari 2022 hebben onze Bisschoppen besloten tot versoepelingen van de coronamaatregelen voor de Rooms Katholieke Kerk.

Hierna zal ik aangeven wat deze versoepelingen betekenen voor vieringen en andere activiteiten in onze Emmanuelparochie.

 

Vieringen

Het maximum aantal gelovigen dat aan een viering kan deelnemen, wordt bepaald door de grootte van het kerkgebouw (zogenoemde anderhalve meter capaciteit). Ook vieringen ’s avonds, met kerkgangers erbij, zijn weer mogelijk.

Vooraf reserveren blijft verplicht. Gezamenlijk koffiedrinken na afloop van de vieringen wordt nog dringend afgeraden.

 

Andere kerkelijke bijeenkomsten

Naast vieringen zijn – met inachtneming van alle basismaatregelen – ook andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals catechesebijeenkomsten en vergaderingen ’s avonds tot 22.00 uur weer mogelijk.

 

Basismaatregelen op het gebied van gezondheid

Alle basismaatregelen op het gebied van gezondheid blijven gelden. Dit betekent:

  • Thuisblijven in het geval van klachten
  • Anderhalve meter afstand houden
  • De hygiëneregels volgen (onder meer: bij binnenkomst handen ontsmetten)
  • Mondkapje dragen bij verplaatsingen door de kerk en in andere binnenruimtes
  • De regels voor het veilig uitreiken van de communie blijven eveneens gehandhaafd (zie ook hierna).

 

Communie uitreiken

De regels voor het veilig uitreiken van de communie blijven eveneens gehandhaafd. Dat wil zeggen dat de communie behalve met een eucharistisch pincet, ook met de vooraf gereinigde hand kan worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie wordt een hoestscherm, een gelaatsscherm of ffp2 masker gebruikt.

De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand, de communie willen ontvangen, blijft de bestaande oplossing – het gebruik van een eigen corporale, bijvoorbeeld in de vorm van een schone witte zakdoek – van kracht.

 

Zingen

Samenzang is toegestaan. Koren mogen vanaf heden weer zingen en repeteren voor de vieringen, mits er goed geventileerd wordt, de zangers onderling anderhalve meter afstand houden en in zigzagopstelling staan. Ook voor koorrepetities geldt de algemene eindtijd van 22.00 uur. Voor koorrepetities buiten een kerkgebouw gelden bovendien de regels van de rijksoverheid onder meer met betrekking tot het verplichte coronatoegangsbewijs voor zangers van 18 jaar en ouder.

 

Uitvaarten

Bezoekers op een uitvaart moeten anderhalve meter afstand kunnen houden van elkaar. Uitvaartplechtigheden kunnen overdag en ’s avonds plaatsvinden. Wel geldt hier de algemene eindtijd van 22.00 uur. Volg bij uitvaarten de basisregels tegen verspreiding van het coronavirus.

 

Tot slot

Uiteraard zijn we blij met deze versoepelingen. Maar gelet op het hoge aantal besmettingen, blijft voorzichtigheid geboden. Laten we elkaar hierbij helpen !

 

Pastoor André Monninkhof