Benoeming in onze Emmanuelparochie

Met vreugde kunnen wij u vandaag meedelen dat onze aartsbisschop,

kardinaal Eijk, per 1 oktober aanstaande

pastoraal werkster Ria Doornbusch

heeft benoemd in het pastoraal team van onze Emmanuelparochie.

 

Ria groeide op in Dedemsvaart. Ze kent dus onze omgeving goed. Ze is 54 jaar en in de afgelopen 15 jaar werkte ze in parochies in De Liemers en in Twente.

Ze woont in Borne, maar ze gaat verhuizen naar Dedemsvaart.

We heten Ria welkom in onze parochie en we wensen haar alle goeds toe in het pastoraal team van onze parochie!

Eind oktober zal ze officieel worden gepresenteerd. U hoort daar te zijner tijd over.