BERICHT AAN ALLE SPEURNEUS-KINDEREN EN HUN OUDERS

Het is bijna kerst. Samen naar de kerk en gezellig samen thuis rond de kerstboom.
Wij hopen dat er naast de kerstboom ook nog een kerststal staat.
Een kerststal is zo leuk, want als je daarnaar kijkt, zie je wat er gebeurde toen het Kindje Jezus geboren werd. Wie er allemaal bij waren.
In de kerk staat elk jaar wel een Kerststal.
Heel mooi en heel groot.
Onze parochie heeft elf kerken.
Wat zou het leuk zijn om al die kerststallen te bekijken.
De blijde boodschap is, dat dit kan!!

DAAROM …. EEN DIGITALE KERSTSTALWANDELING DOOR EMMANUELLAND

Gewoon, thuis, onder de kerstboom samen kijken naar al die elf kerststallen.
Maar dat is niet het enige, er zit zelfs een leuke opdracht bij:
In elke kerststal staat één ding dat er niet bij hoort.
Aan jullie de opdracht: kun je opsporen wat dat is?
Je kunt dit zien in een filmpje (vanaf week 51) op de Emmanuelwebsite en op de foto`s in de Kersteditie van de Nieuwsbrief.
Natuurlijk mogen jullie hulp vragen aan papa en mama of zelfs aan opa en oma.
Die weten heel goed wat er in een kerststal thuishoort en wat er niet in thuishoort!
Ga deze speurtocht samen aan tijdens de kerstdagen, vul je antwoorden in op het antwoordformulier en stuur dit in.
Pastoor Monninkhof zal uit de goede inzendingen de prijswinnaar trekken.

Verdere informatie komt nog op de website van de Emmanuelparochie onder “kerstprijsvraag” en in de Kersteditie van de Nieuwsbrief.