Nieuwsarchief

Hervatten communie uitreiken op locatie

In ons communiqué van 14 juli jl. meldden wij als pastoraal team, dat wij met communie uitreiken ook in de andere kerken van onze parochie wilden wachten tot 1 september aanstaande. De reden hiervan is, dat wij als pastoraal team eerst ervaring wilden opdoen met de toepassing van de voorzorgen

Lees verder »

Gebed en financiële steun voor Beiroet

Paus Franciscus en kardinaal Boutros Raï roepen op tot hulp   Libanon werd op 4 augustus getroffen door een verwoestende explosie in de haven van Beiroet. Een aanzienlijk deel van de hoofdstad werd verwoest en zwaar beschadigd, met vele doden, gewonden en duizenden dakloze mensen tot gevolg. Beiroet en Libanon

Lees verder »

Gerard Noordink veertig jaar werkzaam in het pastoraat

Komende zaterdag, 1 augustus, is het precies veertig jaar geleden dat pastor Gerard Noordink begon aan zijn eerste functie in het pastoraat. Vanwege de vakantietijd, zullen we op deze dag op bescheiden wijze aandacht besteden aan dit jubileum. Op zondagmorgen 27 september aanstaande zal in een eucharistieviering in de RK

Lees verder »

Geestelijke Communie

Veel katholieken (vrouwen en mannen) missen het, ja lijden er zelfs onder, dat zij op grond van de huidige noodzakelijke beperkingen het sacrament van de communie niet kunnen ontvangen. In een dergelijke situatie raakten en raken altijd weer mensen, ook onder verschillende andere omstandigheden. Ziekte, kwetsbaarheid in ouderdom, en andere

Lees verder »

Communiqué 14 juli 2020

Inleiding Op vrijdag 10 juli jl. zijn er een aangepast protocol verschenen van onze Bisschoppen met betrekking tot het kerkelijk leven op anderhalve meter. Dit protocol zijn gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM. Dit nieuwe protocol van onze Bisschoppen houdt op enkele punten een verruiming in van de bestaande

Lees verder »

Een dankbaar mens

Het is zaterdagmiddag en terugkijkend op de voorbije week, is er ontzettend veel gebeurd. Zo heb ik afgelopen zondag afscheid genomen van u, jou, jullie als pastor in de Emmanuelparochie, heb ik ’s maandags nog wat laatste dingen ingepakt, ben ik dinsdagochtend verhuist en door een handjevol parochianen op De

Lees verder »

Presentatieviering Johan Rutgers in Leusden

Op vrijdagavond 3 juli vindt in Leusden de presentatieviering plaats van pastor Johan Rutgers. U kunt deze viering online bekijken. Dit kan via www.kerkomroep.nl (kies dan de plaats LEUSDEN en onderaan vindt U vervolgens de St. Jozefkerk.) Ook kunt U de viering naderhand bekijken via YouTube: Ga naar: www.youtube.com Type

Lees verder »

Dank U wel !

Aangezien de wekelijkse collecte gedurende lange tijd niet gehouden kon worden en dat ook opgegeven intenties dan worden doorgeschoven naar betere tijden, zag menig financieel beheerder onze cijfers steeds verder ‘in het rood’ duiken.. Daarom heb ik, namens ons parochiebestuur en het pastoraal team, een tijdje geleden een oproep gedaan

Lees verder »

Brief aan parochianen m.b.t. hervatting publieke vieringen

Ommen, 29 mei 2020 Aan de parochianen van de Emmanuelparochie Beste parochianen, Op woensdagavond 20 mei jl. (aan de vooravond van Hemelvaartsdag) ontvingen we van de bisschoppen het document: “Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter”. Dit protocol geeft aan, onder welke voorwaarden per 1 juni aanstaande de publieke vieringen en

Lees verder »

Protocol voor publieke vieringen in de R.-K. Kerk

In de parochies en andere instellingen van de Rooms-Katholieke Kerk worden met ingang van 1 juni 2020 de publieke liturgievieringen hervat. In gezamenlijkheid hebben de Nederlandse bisschoppen op 20 mei 2020 het protocol ‘Kerkelijk Leven op anderhalve meter’ vastgesteld. Met ingang van 1 juni aanstaande kunnen de publieke vieringen in

Lees verder »

Misformulier ‘Ten tijde van een pandemie’ beschikbaar

17 mei 2020 De Nederlandse vertaling van het misformulier ‘Ten tijde van een pandemie’ met de betreffende lezingen werd op 15 mei 2020 goedgekeurd door de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten. Zowel van het misformulier als van de erbij behorende eigen lezingen stelt de

Lees verder »

Brief aan parochianen omtrent afscheid pastor Johan Rutgers

Ommen, 15 mei 2020 Betreft: afscheid pastor Johan Rutgers Beste parochianen van de Emmanuelparochie, Zoals bekend, zal pastor Johan Rutgers eind volgende maand afscheid nemen van onze Emmanuelparochie. Per 1 juli a.s. zal hij werkzaam zijn in het ene pastorale team van de samenwerkende parochies Sint Maarten (Utrechtse Heuvelrug) en

Lees verder »

Noodhulp PCI Emmanuelparochie

1 mei 2020 Het bestuur van de PCI heeft haar werkgroepleden onderstaande brief gezonden. Maar deze geldt eigenlijk voor alle parochianen, daarom willen we hem graag delen met alle parochianen in de hele Emmanuelparochie. We hebben nu zeven weken Coronacrisis achter de rug. Een onzekere tijd, want we weten nog

Lees verder »

Paus nodigt Kerk uit Week van Laudato si’ te vieren

Paus Franciscus heeft vorige maand in een videoboodschap katholieke gemeenschappen over de hele wereld uitgenodigd om van 16 tot 24 mei 2020 de Week van Laudato si’ te vieren. Dit met het oog op de vijfde verjaardag van de encycliek Laudato si’ over de zorg voor de schepping als ons

Lees verder »

Vrede – Vrijheid – Hoop

In deze periode staan we stil bij 75 jaar vrijheid. Samen met de herinnering aan Pasen en het vooruitzicht naar Pinksteren is dat een groot feest. Maar  toch ook anders, want elkaar opzoeken en gezamenlijk vieren kan nu niet. Toch kunnen we vrede en vrijheid vieren en doorgeven. Daarmee kunnen we

Lees verder »

Paus: bid de rozenkrans om einde aan coronapandemie

Paus Franciscus heeft opgeroepen de rozenkrans te bidden om een einde van de coronapandemie af te smeken. Aan de oproep, gepubliceerd op het Feest van St.-Marcus, heeft de paus twee speciale gebeden toegevoegd. “De maand mei nadert, een tijd waarin het Volk van God met bijzondere aandacht zijn liefde en

Lees verder »

Twee lintjes in Hoonhorst

Op vrijdag 24 april 2020 hebben Marja Rienties en Tonnie Veltmaat beiden een lintje ontvangen en zijn nu beiden Lid in de Orde van Oranje Nassau. Namens de gehele geloofsgemeenschap Hoonhorst van harte gefeliciteerd!

Lees verder »

Roepingenzondag 2020 vooral online

Zondag 3 mei is het weer Roepingenzondag. Het is een dag waarop de Kerk wereldwijd bidt om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Dit gebed is onmisbaar voor het roepingenpastoraat. Door de coronacrisis zal het dit jaar allemaal anders zijn. Daarom wordt er onder meer vanaf

Lees verder »

JongKatholiek: online catechese over digitale liturgie

Door alle maatregelen rond het coronavirus is het nu niet mogelijk samen te komen om Eucharistie te vieren. Op veel plaatsen worden online alternatieven aangeboden, bijvoorbeeld door een Eucharistieviering te livestreamen. Voor veel mensen is dit een mooie oplossing om toch betrokken te blijven op hun geloofsgemeenschap en op het

Lees verder »