Nieuwsarchief

JongKatholiek: online catechese over digitale liturgie

Door alle maatregelen rond het coronavirus is het nu niet mogelijk samen te komen om Eucharistie te vieren. Op veel plaatsen worden online alternatieven aangeboden, bijvoorbeeld door een Eucharistieviering te livestreamen. Voor veel mensen is dit een mooie oplossing om toch betrokken te blijven op hun geloofsgemeenschap en op het

Lees verder »

Paasbrief Nederlandse bisschoppen

Broeders en zusters Deze Goede Week, die met Palmzondag begon, verloopt heel anders dan ons vertrouwd is. En ook Pasen zal dit jaar vreemd zijn. De intocht van Jezus in Jeruzalem op die eerste Palmzondag was heel feestelijk verlopen; er was veel volk bijeen en de leerlingen verheugden zich over

Lees verder »

Inspiratie vanuit het pastoraal team

Beste medeparochianen, In deze tijd waarin de Corona-pandemie (Covid-19) door onze wereld raast, wil het pastoraal team u graag dagelijks teksten ter bemoediging en inspiratie aanreiken. Wanneer u klikt op het kopje “inspiratie” verschijnen daar de namen van de leden van het pastoraal team. U kunt op de naam van de

Lees verder »

Nieuw communiqué omtrent Corona-virus (Covid-19)

Beste medeparochianen, Op maandagavond 23 maart jl. heeft de regering in een persconferentie laten weten dat ALLE openbare bijeenkomsten worden verboden tot en met 1 juni a.s. Dit om de verspreiding van Covid-19 zo veel mogelijk in te dammen. De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft daarom besloten om de eerder genomen maatregelen

Lees verder »

Parochiële Eucharistieviering Online

Beste medeparochianen, In de afgelopen week hebben we via de Nederlandse bisschoppenconferentie tweemaal een aantal maatregelen voorgeschoteld gekregen m.b.t. onze gang van zaken binnen de parochie. Zo hebben we alle liturgische vieringen, in de weekenden en doordeweeks, moeten opschorten en mogen er in de kerken en parochiecentra ook geen bijeenkomsten

Lees verder »

In moeilijke tijden, maar niet zonder hoop

Beste medeparochianen, Door het coronavirus zijn we aangeland in een moeilijke periode. Ook als Emmanuelparochie hebben we te maken met de gevolgen van deze coronacrisis. Het is lastig, ongekend zelfs. Maar toch willen wij als pastoraal team en parochiebestuur van de Emmanuelparochie, niet bij de pakken gaan neerzitten. We doen

Lees verder »

Nederlandse bisschoppenconferentie neemt verdere maatregelen

De Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast. Dit gebeurt met grote pijn in het hart. Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het coronavirus hebben

Lees verder »

Dag van Nationaal Gebed

Op woensdag 18 maart organiseren MissieNederland, de Raad van Kerken in Nederland, de Evangelische Omroep, Groot Nieuws Radio en de ChristenUnie een Dag van Nationaal Gebed. Dit in verband met de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Met de Dag van Nationaal Gebed willen de organisatoren de kans geven om in

Lees verder »

Bereikbaarheid Pastoraal Team

Beste medeparochianen, Zoals premier Rutte gisteravond in zijn landelijke toespraak liet weten, is de impact van het Corona-virus (Covid-19) op onze samenleving immens. Ook binnen de Kerk(en) in Nederland kunnen we niet om de gevolgen van het virus en de vele genomen maatregelen om het in te dammen heen. Als

Lees verder »

Communiqué omtrent Corona-virus (Covid-19)

Beste medeparochianen, Zoals u wellicht via onze parochiewebsite of die van het aartsbisdom of de kerkprovincie ondertussen hebt vernomen, hebben de Nederlandse bisschoppen het pijnlijke besluit genomen om de liturgische vieringen binnen de hele Nederlandse Kerk op te schorten. Als pastoraal team en parochiebestuur hebben wij daarom overleg gehad en

Lees verder »

Bisschoppen scherpen maatregelen in verband met het coronavirus aan.

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM. De

Lees verder »

Pastorale column: Honderd-en-een-of-nog-meer

Op de lagere school zat ik in de klas bij Anneke (niet haar echte naam). Anneke hield niet van leren; ze had er grote moeite mee. Op de vraag hoeveel centimeters er in een meter pasten, moest ze het antwoord schuldig blijven. Daar wist de meester van de derde klas

Lees verder »

Serie catechetische preken 40-Dagentijd

In het kader van het Jaar van de Eucharistie hebben we als pastoraal team van onze Emmanuelparochie een aantal activiteiten “op touw gezet” om aandacht te geven aan dit fundamentele en allerheiligst sacrament. De reden hiervoor is, om bewust stil te staan bij het grote geloofsmysterie, dat we in de

Lees verder »

Maatregel Nederlandse Bisschoppen vanwege het Coronavirus

In december 2019 startte in China een uitbraak van een coronavirus, dat mensen ziek kan maken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Op 27 februari is het virus voor het eerst in

Lees verder »

Nieuwe benoeming pastor Johan Rutgers

Mededeling parochie EmmanuelNa de vieringen van 22 en 23 februari 2020 Namens het parochiebestuur en het pastoraal team volgt hier de volgende mededeling: Deze zomer zal pastor Johan Rutgers ons helaas gaan verlaten.Met ingang van 1 juli heeft hij van de aartsbisschop een nieuwe benoeming ontvangen en wel om als

Lees verder »

Brief van de kardinaal voor de 40-dagentijd

‘Met lege handen staan’ Brief voor de Veertigdagentijd 2020Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer, “God probeert voortdurend om ons goede dingen te geven, maar onze handen zijn te vol om deze geschenken aan te nemen.” Dit citaat – vermoedelijk ten onrechte

Lees verder »

Mededeling: Roosterwijzigingen!

In het weekend van 22 en 23 februari zijn er wijzingen in het vieringenrooster. Deze zijn onder het kopje ‘vieringen’ te vinden of door hier te klikken. Share on facebook Facebook Share on google Google+ Share on twitter Twitter Share on linkedin LinkedIn

Lees verder »

Vormelingendag 22 maart 2020

Ook in 2020 organiseert het Aartsbisdom Utrecht Vormelingendagen: op 15 maart in Amersfoort voor jongeren uit de vicariaten Utrecht en Arnhem en op 22 maart in Deventer (vicariaat Deventer). De dag is bedoeld voor jongeren die binnenkort beginnen met de voorbereiding op het H. Vormsel of daar al mee bezig

Lees verder »

Paus: ‘Kerststal laat ons de tedere liefde van God zien’

De kerststal “doet ons beseffen dat Gods liefde voor ons zo groot is, dat Hij een van ons werd, zodat wij op onze beurt één met Hem mogen worden.” Dit schrijft paus Franciscus in een apostolische brief die op 1 december verscheen: ‘Admirabile signum’ (‘Bewonderenswaardig teken’). De paus was die

Lees verder »

Kerstmarkt 2019

€ 5.700,- door kerstmarkt voor 200-jarig St. Vitus. Door inzet van alle vrijwilligers is de kerstmarkt 2019 een geweldig succes geworden. De combinatie van tent, kerk en kraampjes zorgde voor een gezellige sfeer met veel aanloop. Ook in de kerk was het een gezellig samenzijn, waarbij de koren volop belangstelling

Lees verder »

Kerstconcert 15 december 2019

Op zondagmiddag 15 december vindt het jaarlijkse kerstconcert plaats in de kerk te Slagharen. Deze keer met medewerking van de koren: Cornel o.l.v. Anielka Zak en Niels Schlepers; Poco a Poco o.l.v. Anielka Zak en Jos Jorgensen; Pop en Rock koor o.l.v. Monique Lamberink en Niels Schlepers. De aanvang is

Lees verder »