Hardenberg

Bericht van de locatieraad

Beste medeparochianen / geïnteresseerden,

We zijn op weg naar Pasen en iedereen zal zich afvragen of de kerk tegen die tijd weer open is. Ook wij hebben die vraag en ik durf er geen antwoord op te geven. Er zijn veel factoren die meespelen. We wachten maar af.

Nu we zo midden in de vastentijd zitten, die ieder op zijn eigen manier probeert vorm te geven, wil ik bij jullie graag de VASTENACTIE onder de aandacht brengen. Deze staat dit jaar in het teken van een hoopvolle toekomst voor jongeren middels goede scholing. Gebrek aan scholing is een belangrijke oorzaak van werkeloosheid en armoede. Daar er nu geen collecte of actie via de geloofsgemeenschappen is, vermeld ik hier het landelijke rekeningnummer
NL21INGB 0000 0058 50  tnv Vastenactie Den Haag

In mijn vorig schrijven heb ik aangegeven dat we wat later zouden starten met de actie KERKBALANS. Inmiddels zijn de brieven en e-mails de deur uit met het verzoek graag voor 15 maart te reageren. Het thema dit jaar is: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ Wij hopen van harte dat u allen gul, naar draagkracht, zult geven, om zo onze geloofsgemeenschap ook in de toekomst financieel draagkrachtig te houden. Zoals u weet is dat één van de pijlers waarop het open houden van onze kerk hier in Hardenberg rust.

De schadelijke gevolgen van het corona-virus, zoals eenzaamheid, angst en onzekerheid, kunnen worden verzacht door een goed functionerende kerk. Juist het verbindende aspect van kerk-zijn is in deze tijd heel hard nodig.

Wij doen ons best om dit ook in de praktijk goed vorm te geven en er te zijn voor iedereen. Dit kunnen we alleen samen met u doen. Door af en toe elkaar te vragen hoe het gaat en een luisterend oor te zijn voor elkaar.  En heeft u, of iemand uit uw omgeving, behoefte aan contact met iemand van de bezoekgroep, neem dan contact op met Jacqueline Ruizenaar 0523 26 48 46. We willen er zijn voor u.

Bij navraag blijkt dat veel mensen op zondagmorgen de vieringen via tv of livestream volgen. Zo blijven we toch bij elkaar betrokken. Een aantal mensen heeft aangegeven dat zij het prettig vinden om dan een misboekje bij de hand te hebben. Deze brengen wij rond omdat ze anders toch maar ongebruikt in de kerk blijven liggen. Hebt u hiervoor ook belangstelling en ontvangt u ze nog niet, laat het even weten, het is zo geregeld.

Tot slot wens ik u allen een goede voorbereiding op de Goede week en Pasen.

Met vriendelijke groeten,
José Terhorst, namens de locatieraad en profieldragers

 

We gaan er samen voor

Alleen op stap
Is maar alleen
En vaak heel eenzaam.

Samen op stap
En in een zelfde cadans geraken
Van denken en doen.
Praten wordt delen
Van adem en spirit.
Samen vloeken om onrecht
Wordt zingen van hoop

Dromen krijgen voeten
Meer dan twee.
Goddelijk visioen
Krijgt handen
Meer dan twee.

Vasten is samen op weg gaan
Stap voor stap verrijzen
En Pasen bereiken

Kathleen Boedt