Hardenberg

Herstart vieringen in onze kerk

Eind december hebben wij als Locatieraad besloten om de vieringen in onze kerk stop te zetten. We hadden daarvoor gegronde redenen en het was een besluit dat we met pijn in ons hart hebben genomen. Toen dachten we nog dat het een paar weken zou zijn, maar inmiddels is het 5 maanden geworden.
En ondanks dat er in de regio vieringen worden gehouden waar wij zeer welkom zijn, er nog steeds life uitzendingen zijn vanuit Ommen etc en ook de KRO iedere zondag een Eucharistie uitzendt, missen we het bij elkaar komen in onze kerk. Ook wij missen jullie en willen heel graag weer beginnen met de vieringen.
Dat we het niet eerder durfden had te maken met het zeer wisselende verloop van het virus. En om dan weer open te gaan en dan weer te moeten sluiten is geen beleid.
Nu durven we het aan, de meeste ouderen onder ons zijn waarschijnlijk inmiddels gevaccineerd en het virus lijkt zich wat in te houden. Laten we het hopen.
Daarom: op 30 mei a.s. zullen wij onze kerkzaal weer openstellen om samen te vieren. Er is wel een maar. Ook nu zullen we ons, ondanks de vaccinaties, aan de Corona-regels moeten houden en mogen er maar een beperkt aantal mensen aanwezig zijn. Daarom zal men zich wel moeten inschrijven voor de viering. Dat kan op donderdag 27 mei. Ad zal dan de namen noteren.
Omdat we er toch een feestelijk tintje aan willen geven, hebben we besloten om na de viering buiten voor koffie te zorgen. Hopelijk is het weer ons goed gezind.

SAMENVATTEND:
Zondag 30 mei om 11u weer de eerste viering in onze kerk
Telefonisch aanmelden hiervoor op donderdag 27 mei van 10-12 uur,
tel.no. 0523 260 345

Verdere informatie in het Kerkblad Zomer 2021.