Hardenberg

Kerstactie “Samen Delen 2021”

Beste parochianen,

Elk jaar doen we als RK-geloofsgemeenschap mee aan de kerstpakkettenactie “Samen Delen” van de gezamenlijke kerken in Hardenberg. Als u een adres wilt doorgeven waar een kerstpakket van “Samen Delen” welkom is, dan kunt u dit voor 10 december a.s. doorgeven op: caritashardenberg@emmanuelparochie.nl of telefonisch bij één van onze Caritas / PCI-leden:
Mw. Liesbeth Houtman tel. 0523 – 26 39 18 / 06 – 53 18 16 79
Dhr. Michel Niemarkt tel. 0523 – 64 93 50
Mw. Maria Malinowski tel. 06 – 51 45 03 32

Dit jaar kunnen we helaas geen producten inzamelen. Van voorgaande jaren is nog een klein potje geld beschikbaar waarvan we enkele pakketten kunnen kopen. De actie kan daarmee in aangepaste vorm doorgaan. U kunt wel uw financiële bijdrage overmaken op:
NL 79 RABO 0161 7062 66 (PCI)
RSIN-nummer 824138685 (dit nummer gebruiken voor aftrekken gift)
ANBI-nummer 002609411

PCI/Caritas Hardenberg