Nieuwsbrief Emmanuelparochie December 2021

Deze nieuwsbrief, met daarin weer veel nieuws van de Emmanuelparochie en de geloofsgemeenschappen, kunt u openen door hier  te klikken. De nieuwsbrief staat ook op de home-pagina, net onder de nieuwsberichten.