Hardenberg

Communie: bron van inspiratie

Kort geleden zag ik in de grote ondergrondse kerk in Lourdes, het beeld van paus Pius X. Hij was paus van 1903-1915. Hij is de paus van de veelvuldige communie, en ook van de communie voor jonge kinderen.
Het is door zijn initiatief van toen, dat ook nu nog jonge kinderen, als zij er rijp voor zijn (meestal rond hun achtste jaar, in groep 4) hun eerste heilige communie kunnen ontvangen.

De lijn, ingezet door paus Pius X, is later voortgezet door het Tweede Vaticaans Concilie. Dit was een belangrijke kerkvergadering van bisschoppen over de hele wereld. Deze kerkvergadering vond plaats tussen 1962 en 1965. De bisschoppen besloten toen, dat het goed was om dagelijks naar de Mis te gaan en vaak de communie te kunnen ontvangen. De ontmoeting met de Heer in de viering van de eucharistie zagen zij als een bron van inspiratie, moed en vertrouwen.

Ook voor mij als priester, is de Eucharistie hoogtepunt en bron. Ik vind het fijn om als gewijde te kunnen voorgaan in de viering van de eucharistie. Ook voor mij is de eucharistie het kloppend hart van de geloofsgemeenschap.

Tegelijk zie ik, dat wij (pastor Anton Wenker, pastor Hans de Vries en ik) niet overal tegelijk kunnen zijn. Hoe graag wij dit ook zouden willen, het lukt ons niet om op zaterdagavond en zondag in elk van onze 11 parochiekerken te zorgen voor een eucharistieviering.

Wat ik ook bespeur, is het verlangen bij velen van U om, zeker de weekendvieringen – toch ter communie te kunnen gaan. Ook vind U het fijn, dat ook de andere leden van ons pastoraal team (pastor Marga Klein Overmeen en pastor Joop Butti) kunnen voorgaan in weekendvieringen. Verder kunt U ook de inspiratie, die U in vieringen in onze parochie, krijgt van onze parochiële voorgangers, waarderen.

Daarom is het goed nieuws, dat onze Aartsbisschop, Kardinaal Eijk, onlangs weer toestemming heeft gegeven voor het uitreiken van de heilige communie in vieringen onder leiding van parochiële voorgangers. Hiermee heeft hij voldaan aan een wens van velen van U.

Wel geeft de Kardinaal aan, dat hij een nieuw beleidsplan voorbereidt. Hiervoor wil hij eerst nog overleggen met adviesorganen in ons Aartsbisdom. Naar verwachting zal dit beleidsplan in het midden van het volgend jaar (medio 2022) verschijnen. Naar ik vermoed, zal hij in dit beleidsplan (mede) aandacht schenken aan de vormgeving van de zondagsviering bij afwezigheid van een priester, en aan de verhouding van het aantal eucharistievieringen en woord- en communievieringen.

Wat me verder opvalt, is dat bij een uitvaart nabestaanden steeds vaker kiezen voor een gebedsviering zonder communie. Als reden hiervoor geven zij aan, dat zij niet meer zo vaak in de kerk komen, maar voor hun dierbare wel een mooi kerkelijk afscheid wensen. In een gebedsviering kan dit heel goed. Er wordt geen communie uitgereikt. Maar er wordt wel gelezen uit de Bijbel; er is een overweging, waarin het leven van de overledene in een gelovig perspectief wordt geplaatst; er wordt gebeden, gezongen, en aan het eind is er de zegening met wijwater en wierook. Ook is er in zo’n gebedsviering de nodige ruimte voor de persoonlijke wensen van de overledene en haar of zijn nabestaanden. Willen de nabestaanden hun dierbare tevens gedenken in een viering met communie, dan kan dit heel goed in een zondagsviering (of doordeweekse viering) met een speciale intentie voor de overledene.

U en mij wens ik toe, dat de ontmoeting met de Heer in de heilige communie, voor ons een bron van troost en goede moed mag zijn en blijven. 

Pastoor André Monninkhof 

Om verder te lezen: “De Eucharistie (weer) beleven als het kloppend hart van ons geloofsleven. Pastorale brief bij gelegenheid van het ‘Jaar van de Eucharistie’”. Utrecht, 2019. Geschreven door onze Aartsbisschop, Kardinaal Eijk. Wenst U een exemplaar, dan kunt U dit aanvragen door een mail te sturen aan de secretaresse van ons pastoraal team: brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl