Vergeven als werkwoord

Een paar weken geleden lazen we op vrijdagmorgen als eerste lezing, het verhaal uit het boek Koningen, waarin koning David zijn rivaal Uria de dood injaagt.