Hardenberg

Diaconie

Als de kerk niet dient, dient ze tot niets.
Een pittige uitspraak, ooit gedaan door een Franse Bisschop.
De Kerk heeft de plicht er te zijn voor iedere mens. Ook voor hen, die leven aan de rand van de samenleving; voor hen die zich elke maand maar weer in alle bochten moeten wringen om rond te komen.
Want, hoe moet het verder, wanneer je wasmachine stuk gaat en je geen geld hebt voor een nieuwe?
Want, hoe moet het verder, wanneer je onverhoopt geen geld meer hebt voor je dagelijkse boodschappen, omdat je kind een nieuwe winterjas nodig had?
Op die momenten kan Caritas helpen.
Een ander woord voor Caritas is naastenliefde. En die naastenliefde is opdracht voor elke christen.
Elke geloofsgemeenschap van onze Emmanuelparochie kent een Caritaswerkgroep.
Een groep mensen die namens de kerk zorg heeft voor de naaste. En die naaste, dat kan iedereen zijn. De Caritasgroep wil mensen helpen en bijstaan in hun (financiële) nood.
Misschien weet u niet precies wie in uw geloofsgemeenschap deel uitmaken van zo`n caritasgroep.
Want wie zij zijn en wat zij doen, daar wordt niet over gesproken. Zij werken vooral in stilte.
Al deze Caritasgroepen vallen onder de paraplu van de PCI: de Parochiële Caritas Instelling.
Een overkoepelend bestuur, dat de geldstromen in de gaten houdt. Die zorgt dat het geld, -ja, ook
uw geld dat u bij een caritascollecte gegeven heeft, goed wordt beheerd. En bestuur, dat zorgt voor
de deskundigheidsbevordering van bovengenoemde Caritaswerkgroepen. een bestuur, dat zorgt
voor een goede algehele coördinatie en beleid. En ook hier geldt: er wordt eigenlijk niet over gesproken.
Toch is het goed dat u weet van het bestaan van de PCI en haar Caritasgroepen.
Dat u weet, welke projecten zij steunen en initiëren.
En dat kan langs deze weg.
In de komende nieuwsbrieven zult u elke keer een artikel vinden van de PCI en/of haar Caritasgroepen.
Zodat u weet, dat zij er zijn voor u, mocht u hun hulp nodig hebben.
Naastenliefde betrachten, de ander zien staan, hulp bieden. Dát is dienend in het leven staan.
Want, als de kerk niet dient, dient zij tot niets.

Marga klein Overmeen,
Pastoraal Werker Emmanuelparochie.