Hardenberg

Zondag 17 juni Sacramentsdag (geen viering in Hardenberg)

Zondag 19 juni Sacramentsdag
Gezamenlijke viering met processie op De Belte
Aanvang 10.00 uur, na deze viering is er gelegenheid om koffie te drinken in de Zandbelt.
U bent allen van harte uitgenodigd!

Er is dan geen viering in onze kerk in Hardenberg