Hardenberg

Nieuwsarchief

Communiqué 27 januari 2022

Beste parochianen, Met ingang van 26 januari 2022 hebben onze Bisschoppen besloten tot versoepelingen van de coronamaatregelen voor de Rooms Katholieke Kerk. Hierna zal ik aangeven wat deze versoepelingen betekenen voor vieringen en andere activiteiten in onze Emmanuelparochie.   Vieringen Het maximum aantal gelovigen dat aan een viering kan deelnemen,

Lees verder »

Afscheid van onze secretaris Ad van der Wurff

Zondag 2 januari hebben wij in Hardenberg afscheid genomen van onze secretaris Ad van der Wurff. Tien jaar geleden kwam Ad ons Locatiebestuur versterken, na een periode zonder secretaris. Ik was net aangesteld als voorzitter. Ad bood zijn hulp aan nadat hij eigenlijk gestopt was met zijn andere functies in

Lees verder »

Bedevaartprogramma 2022

Het bedevaartprogramma van het Huis voor de Pelgrim in 2022 is bekend. Na de coronapauze hopen we komend jaar weer volop op bedevaart te kunnen gaan. Voor de Emmanuelparochie staat er een Lourdesbedevaart gepland van 7 t/m12  sept. 2022. Wij willen speciaal deze bedevaart onder uw aandacht brengen, indien u

Lees verder »

Bezinningsdag zaterdag 15 januari 2022 uitgesteld

Helaas heb ik, na overleg, besloten om de bezinningsdag van 15-01-22 uit te stellen. Door alle coronamaatregelen die nu gelden leek het ons niet gepast om deze dag door te laten gaan. Zo gauw de situatie het toe laat zullen we een nieuwe datum prikken. En deze dan zo snel

Lees verder »

Hoopvol het nieuwe jaar in

Vaak hoor ik zeggen dat we 2021 maar snel moeten vergeten. Het was een jaar van hopen en afzien. Hopen dat we dat verwoestende virus maar snel de baas zouden worden. Afzien, omdat we nog steeds leven met beperkingen. Op het moment dat ik dit schrijf, moet het nog Kerstmis

Lees verder »

Vier Kerstmis 2021!

De Nederlandse Bisschoppen nodigen u van harte uit om Kerstmis te vieren, ondanks de maatregelen die gelden in verband met Covid-19. Ga naar de website van uw eigen parochie om te kijken of u bij een van de vieringen kunt zijn en wat u daarvoor moet doen. Is er geen

Lees verder »

Communiqué 21 december 2021

Onze Bisschoppen hebben besloten tot verdere aanscherping van de coronaregels. Pastoraal team en parochiebestuur van onze Emmanuelparochie hebben besloten om alle aanbevelingen van de Bisschoppen over te nemen. Voor onze parochie betekent dit het volgende:   Maximaal aantal aanwezigen Het maximaal aantal aanwezigen bij vieringen is 50 personen. Dit aantal

Lees verder »

ZALIG KERSTFEEST

Als de ochtend gloort wijzen dromen je de weg. Vrees het donker niet want het licht zal ook opgaan over jou. Ga in vrede Kerstmis tegemoet Zalig kerstfeest en een liefdevol en gezond 2022 toegewenst, RK Geloofsgemeenschap St. Stephanus

Lees verder »

Bericht uit de locatieraad

Er zijn inmiddels weer nieuwe Coronamaatregelen van kracht. De anderhalve meter is weer helemaal terug, wat inhoudt dat er maximaal 32 mensen in onze kerk kunnen samenkomen. Ook het mondkapje is terug van weggeweest tijdens het lopen, als u zit mag het af. Koffie drinken na de viering begon langzamerhand

Lees verder »

Kerkblad Kerst 2021

Dit is alweer het laatste kerkblad van 2021. Een jaar, waarin het coronavirus nog steeds niet weg is. Hierdoor zijn de vieringen ook anders (geweest) dan anders, maar we houden hoop, dat het jaar 2022 ons een goed jaar mag geven. In dit blad vindt u onder andere; bericht uit

Lees verder »

Bezinningsdag zaterdag 15 januari 2022

Bezinningsdag met het thema: “Puzzelen met Maria” Heel ons leven zijn wij aan het puzzelen, puzzelen van alle gebeurtenissen tot een geheel verhaal. Één van ons voorbeeld is Maria. we lezen in de Schrift, was een vrouw die alles wat haar overkwam in haar hart bewaarde, alles woog, om dáár

Lees verder »

Kerstactie “Samen Delen 2021”

Beste parochianen, Elk jaar doen we als RK-geloofsgemeenschap mee aan de kerstpakkettenactie “Samen Delen” van de gezamenlijke kerken in Hardenberg. Als u een adres wilt doorgeven waar een kerstpakket van “Samen Delen” welkom is, dan kunt u dit voor 10 december a.s. doorgeven op: caritashardenberg@emmanuelparochie.nl of telefonisch bij één van

Lees verder »

Communiqué 1 december 2021

Persconferentie van vrijdag 26 november jl. Bericht van de Nederlandse Bisschoppen van woensdag 1 december jl. Op vrijdag 26 november jl. heeft het kabinet nieuwe maatregelen bekend gemaakt om het aantal coronabesmettingen te beperken. Naar aanleiding hiervan hebben onze Bisschoppen vandaag ook nieuwe maatregelen bekend gemaakt. Als pastoraal team en

Lees verder »

Vier Kerstmis 2021!

De Nederlandse Bisschoppen nodigen u van harte uit om Kerstmis te vieren, ondanks de maatregelen die gelden in verband met Covid-19. Ga naar de website van uw eigen parochie om te kijken of u bij een van de vieringen kunt zijn en wat u daarvoor moet doen. Is er geen

Lees verder »

kerkbalans 2022

Hoe geven we de kerk vorm na coronatijd? Onderzoek onder kerkgangers naar geefgedrag en kerk-zijn na coronatijden De afgelopen twee jaar was kerk-zijn door de coronacrisis anders dan anders. Kerken in heel Nederland hebben geïnvesteerd in creatieve en digitale oplossingen voor kerk-zijn op afstand. Diensten en vieringen vonden plaats via

Lees verder »

Communiqué 28 september 2021

Beste parochianen, Dit communiqué gaat over: De kerkelijke gevolgen van de versoepelingen van de coronaregels, die met ingang van 25 september van kracht zijn geworden Een brief van onze Aartsbisschop Kardinaal Eijk dd. 24 september 2021 over het communie uitreiken in vieringen onder leiding van parochiële voorgangers Versoepeling coronaregels De

Lees verder »

Nieuwe versoepelingen met ingang van 25 september

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel los te laten, mits er in het kerkgebouw tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal ook niet meer nodig zijn. Aan wie aan een viering deelnemen, wordt wel gevraagd om rekening met elkaar te houden,

Lees verder »