Hardenberg

Nieuwsarchief

Bericht van de locatieraad

Beste mede parochianen, Het rondsturen van de Nieuwsbrief van onze Emmanuelparochie is meteen een gelegenheid om even bij te praten. Op dit moment staat onze samenleving weer in de pauze-stand, ook onze geloofsgemeenschap in Hardenberg. We willen de dringende oproep van minister Grapperhaus aan de kerken serieus nemen: blijf thuis

Lees verder »

Voorlopige stopzetting van de zondagse vieringen in onze kerk

Redenen om voorlopig te stoppen met de zondagse vieringen Nederland zit in een lockdown. Een aantal kerken in Nederland hebben hun deuren open gehouden voor 30 kerkgangers, zoals het binnen de huidige maatregelen is toegestaan. Maar ook veel kerken hebben de deuren gesloten uit solidariteit naar de maatschappij. De druk

Lees verder »

Bericht Kerstvieringen 2020

Beste medeparochianen, Zoals u inmiddels wel gehoord zult hebben is er in de Katholieke kerk besloten dat er dit jaar geen nachtmissen zullen zijn. Voor ons is daarvan de consequentie dat we de mensen die zich hadden ingeschreven voor deze viering verplaatst hebben, voor zover men dat wilde, naar de

Lees verder »

Vieringen met kerst in de Emmanuëlparochie

Communiqué woensdag 16 december 2020 Beste parochianen, Gisteren (woensdag 16 december) kwam er een bericht binnen van onze Bisschoppen over de vieringen met Kerst. In dit bericht staat, dat de Bisschoppen besloten hebben, dat er op Kerstavond geen publieke vieringen zullen plaatsvinden. Verder geven de Bisschoppen aan, dat er op

Lees verder »

Kerstmis in Coronatijd

Dit wordt ongetwijfeld de meest bijzondere kerst die ik ooit heb meegemaakt. Het Coronavirus heeft de wereld stevig in de greep en hangt als een doem over ons dagelijks leven. Sociaal isolement in schaars verlichte dagen zijn goede ingrediënten voor een portie somberheid. Of voor met een boekje in een

Lees verder »

Kerkblad Kerst 2020

Nu alweer het laatste kerkblad van 2020. Een jaar, waarin het coronavirus zijn intrede heeft gedaan en waar we nog steeds midden in zitten. Hierdoor zijn de vieringen ook anders (geweest) dan anders, maar we houden hoop, dat het jaar 2021 ons een goed jaar mag geven. In dit kerkblad

Lees verder »

Over de Helft

We naderen de derde zondag van de Advent. Over de helft zijn we dan. Zondag Gaudete (verheugt u) wordt deze derde zondag genoemd. Het derde kaarsje op de Adventskrans zal aangestoken worden. Al weer iets meer licht. We kijken uit naar de komst van het Kerstkind: het Licht in ons

Lees verder »

Een woord voor Kerstmis van onze Aartsbisschop

Broeders en zusters in Christus Jezus, onze Heer, Al sinds maart beheerst het coronavirus ons leven. Gelukkig horen we inmiddels steeds meer hoopvolle berichten over vaccins tegen dit virus. Hopelijk zal er uiteindelijk voor iedereen in de loop van 2021 een vaccin beschikbaar zijn dat ons bevrijdt van de coronaviruspandemie.

Lees verder »

Komende Kerstvieringen

I.v.m. de nog steeds geldende maatregelen zullen ook tijdens de Kerstvieringen niet meer dan 30 personen in onze kerk samen kunnen komen. Om te voorkomen dat mensen terug naar huis gestuurd moeten worden, wat vooral op met Kerst niet fijn is, ligt er a.s. weekend een intekenlijst klaar, waarop men

Lees verder »

Koorjubilea

In de afgelopen periode waren Herman Kok, Thea Steur en Mieke Lankreijer 50 jaar lid van ons Stephanuskoor! Het bestuur van het koor is bij een ieder op bezoek geweest met een mand vol producten uit eigen regio. Zij waren hier zeer verguld mee. Uiteraard willen wij Herman, Thea en

Lees verder »

ACTIE VOEDSELBANK GROOT SUCCES

Nu de inbreng van de supermarkten terugloopt bij de Voedselbank, en jaarlijkse acties niet door kunnen gaan i.v.m. corona, heeft het Platform van Kerken Hardenberg het initiatief genomen om bezoekers van de ‘Open Kerk’ de gelegenheid te geven boodschappen in te leveren in de Höftekerk. De actie van begin november

Lees verder »

Kerstactie “Samen Delen 2020”

Mededeling RK-GG St. Stephanus – Emmanuelparochie te Hardenberg Elk jaar doen we als RK-geloofsgemeenschap mee aan de kerstpakkettenactie “Samen Delen” van de gezamenlijke kerken in Hardenberg. Als u een adres wilt doorgeven waar een kerstpakket van “Samen Delen” welkom is, dan kunt u dit voor 10 december a.s. doorgeven op:

Lees verder »

Bijeenkomsten activiteitenprogramma afgelast – update

Beste mensen, om verspreiding van het Coronavirus zoveel als mogelijk te voorkomen, zijn alle bijeenkomsten van het activiteitenprogramma tot het eind van dit jaar geannuleerd. In januari 2021 zal bekeken worden of en hoe de activiteiten weer kunnen worden opgestart. We houden U via deze website op de hoogte.

Lees verder »

Nieuws over het Heilig Vormsel

Nieuws over het Heilig Vormsel Het Heilig Vormsel vindt in 2021 plaats. Het Heilig Vormsel zal worden toegediend aan de jongeren die op dit moment in groep 7 of groep 8 zitten van de basisschool. Daarnaast hebben wij dit jaar een groep van het eerste jaar middelbaar onderwijs i.v.m. het

Lees verder »

MEDEDELING VOORZORGEN TEGEN CORONA

In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen, ook in ons gebied, schrikbarend opgelopen. Naar aanleiding van het overleg, dat de gezamenlijke kerken hierover hebben gevoerd met minister Grapperhaus, sluiten we ons als Emmanuelparochie aan bij de oproep van onze Bisschoppen tot het treffen van nadere voorzorgen om verdere verspreiding

Lees verder »

Filmavond zondag 25 oktober

Filmavond 25 oktober Op zondagavond 25 oktober 2020 gaat de locatieraad weer een filmavond organiseren in onze kerk, aanvang 19.00 uur. U bent allen uitgenodigd voor deze gezellige avond, waarop een kopje koffie en/of thee uiteraard niet zal ontbreken. De film die wij op 25 oktober laten zien, heet “Driving

Lees verder »

Inzicht & Uitzicht: Activiteitenprogamma Emmanuelparochie

Inzicht & Uitzicht: Activiteitenprogramma Emmanuelparochie De tweede uitgave van ‘Inzicht & Uitzicht” hebt u misschien al ontvangen of ontvangt u binnenkort. Gidion van Tongeren, Helga Baars en pastor Noordink hebben weer een zeer gevarieerd programma samengesteld. In oktober zijn de volgende activiteiten gepland (voor meer informatie zie de brochure en

Lees verder »

Communievieringen

Op 21 september hebben wij als pastoraal team van ons Aartsbisdom bericht gekregen, dat diakens en pastoraal werkers weer woord- en communievieringen kunnen leiden. Als pastoraal team hebben wij daarom besloten, dat met ingang van het weekend van 3 en 4 oktober aanstaande, tijdens gebedsvieringen onder leiding van een pastoraal

Lees verder »

Wij zoeken nieuwe leden voor ons parochiebestuur!

Bestuursleden gezocht Beste parochianen, Op dinsdag 15 september hebben we als parochiebestuur, pastoraal team en leden van de locatieraden onze verlate voorjaarsbijeenkomst gehouden. En ondanks grote zorgen, werd het een zeer geëngageerde en hoopvolle vergadering. In onze parochie is er nog heel wat ‘leven in de brouwerij’! We hebben U

Lees verder »

Oogstdank feest Slagharen

In het weekend van 26 en 27 september is de kerk weer prachtig versierd ivm het jaarlijkse Oogstdankfeest. De bloemengroep is al weer druk bezig met de voorbereiding hiervoor, door producten, die van het land komen, te verzamelen en te verwerken in de versieringen. Ook is er een expositie van

Lees verder »

Bericht communie uitreiken

Voor de locatieraden en pastoraatsgroepen in onze Emmanuelparochie. In ons communiqué van 14 juli jl. meldden wij als pastoraal team, dat wij met communie uitreiken ook in de andere kerken van onze parochie wilden wachten tot 1 september aanstaande. De reden hiervan is, dat wij als pastoraal team eerst ervaring

Lees verder »

Bericht uit de locatieraad

Beste mede-parochianen, Sinds 1 juni worden er in onze kerkzaal weer vieringen gehouden. Het gaat goed, iedereen houdt zich aan de Corona-maatregelen en het is fijn om zo weer samen te kunnen komen. Het uitreiken van de communie is bij ons nog niet aan de orde, alle maatregelen daarvoor zijn

Lees verder »

Gerard Noordink veertig jaar werkzaam in het pastoraat

Komende zaterdag, 1 augustus, is het precies veertig jaar geleden dat pastor Gerard Noordink begon aan zijn eerste functie in het pastoraat. Vanwege de vakantietijd, zullen we op deze dag op bescheiden wijze aandacht besteden aan dit jubileum. Op zondagmorgen 27 september aanstaande zal in een eucharistieviering in de RK

Lees verder »

Communiqué 14 juli 2020

Inleiding Op vrijdag 10 juli jl. zijn er een aangepast protocol verschenen van onze Bisschoppen met betrekking tot het kerkelijk leven op anderhalve meter. Dit protocol zijn gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM. Dit nieuwe protocol van onze Bisschoppen houdt op enkele punten een verruiming in van de bestaande

Lees verder »

Een dankbaar mens

Het is zaterdagmiddag en terugkijkend op de voorbije week, is er ontzettend veel gebeurd. Zo heb ik afgelopen zondag afscheid genomen van u, jou, jullie als pastor in de Emmanuelparochie, heb ik ’s maandags nog wat laatste dingen ingepakt, ben ik dinsdagochtend verhuist en door een handjevol parochianen op De

Lees verder »