Hardenberg

Nieuwsarchief

Oogst-Dank- Feest 2021

In het weekend van 25 en 26 september is de kerk weer prachtig versierd ivm het jaarlijkse Oogstdankfeest. De bloemengroep is al weer druk bezig met de voorbereiding hiervoor, door producten, die van het land komen, te verzamelen en te verwerken in de versieringen. Ook is er een expositie van

Lees verder »

filmavond zondag 26 september

The Two Pope We willen weer beginnen met de filmavonden. De 1e film zal op zondagavond 26 september worden vertoond, aanvang: 19.00 uur mits de coronaregels dit toelaten. De film zal zijn the two popes. The two popes draait om de huidige paus Franciscus en zijn voorganger paus Benedictus XVI,

Lees verder »

Inzicht & Uitzicht 2021- 2021

Inzicht & Uitzicht is het catechese programma van de Emmanuëlparochie. Vanwege Corona konden de meeste activiteiten van het vorige programma 2020-2021 helaas niet doorgaan. Velen hebben de bijeenkomsten met de combinatie van gezelligheid en diepgang gemist. Leren houdt een mens geestelijk in beweging en de onderlinge contacten zijn als voedsel

Lees verder »

Processie de Belte 29 augustus

Zondag 29 augustus a.s. is er om 10:00 uur een Eucharistieviering met Stille Aanbidding van het Allerheiligste. Voorgegaan door Pastoor Monninkhof. De zang zal worden verzorgd door Dedemsvaart. Ook zal de kerk versierd zijn zoals normaal bij de Processie gebruikelijk is. De opbrengst van de 2e collecte is voor de

Lees verder »

Update Protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter per 26 juni 2021

Hieronder volgen enkele bijstellingen voor de liturgie op locatie ingaande vanaf 26 juni 2021. AANTAL KERKGANGERS    o    Vanaf 26 juni 2021 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten (dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten) bepaald door de grootte van het kerkgebouw. o    Voor elk kerkgebouw dient te

Lees verder »

Communiqué 11 juni 2021

Beste parochianen, Recent zijn enige versoepelingen van de coronamaatregelen van kracht geworden. Andere maatregelen gelden nog steeds. Daarom zetten wij als pastoraal team en parochiebestuur in dit communiqué een aantal zaken voor U op een rij. Deze onderwerpen gaan over de gang van zaken in onze parochie.   Aantal aanwezigen

Lees verder »

Versoepeling van coronamaatregelen in de R.K. Kerk vanaf 5 juni

Met ingang van 5 juni aanstaande voert de overheid een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door. De bisschoppen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de Rooms-Katholieke Kerk. De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een

Lees verder »

Herstart vieringen in onze kerk

Eind december hebben wij als Locatieraad besloten om de vieringen in onze kerk stop te zetten. We hadden daarvoor gegronde redenen en het was een besluit dat we met pijn in ons hart hebben genomen. Toen dachten we nog dat het een paar weken zou zijn, maar inmiddels is het

Lees verder »

Over de toekomst van de Emmanuelparochie

Beste parochianen, Als pastoraal team en parochiebestuur hebben ons de nodige vragen bereikt over de toekomst van de Emmanuelparochie en haar geloofsgemeenschappen. Dit in het licht van de besluiten van buurparochies (onder meer in Deventer & omgeving en in Raalte & omgeving) om op termijn – binnen 5 jaar of

Lees verder »

Communiqué 9 maart 2021

Beste parochianen, Naar aanleiding van de persconferentie van onze regering van maandagavond 8 maart jl. hebben we in pastoraal team en parochiebestuur van onze Emmanuelparochie opnieuw stil gestaan bij het al of niet vieren met kerkgangers erbij. Zoals bekend hebben we als team en bestuur op 28 januari jl. besloten

Lees verder »

Bericht van de locatieraad

Beste medeparochianen / geïnteresseerden, We zijn op weg naar Pasen en iedereen zal zich afvragen of de kerk tegen die tijd weer open is. Ook wij hebben die vraag en ik durf er geen antwoord op te geven. Er zijn veel factoren die meespelen. We wachten maar af. Nu we

Lees verder »

Communiqué 23 februari 2021

Beste parochianen, Namens parochiebestuur en pastoraal team laat ik U het volgende weten. Vanmiddag hebben wij als pastoraal team in onze wekelijkse teamvergadering – online – stil gestaan bij de persconferentie van onze regering van gisterenavond, dinsdagavond 22 februari jl. Onze regering heeft weliswaar enige versoepelingen aangekondigd. Maar ook werd

Lees verder »

Brief voor de Veertigdagentijd 2021 Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht   Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer, We leven in zware tijden. Onze samenleving is tijdens de coronaviruspandemie op drift geraakt. Terwijl de tweede golf van besmettingen nog niet eens voorbij is, zien we al een

Lees verder »

Aswoensdag Gebedskaart

Een gebedskaart voor Aswoensdag van het bisdom Roermond. Open deze pagina hier (klik op Read more) en  daarna op de nieuwe pagina op de volgende link: Aswoensdag Gebedskaart

Lees verder »

Aanvullend Communiqué – dinsdag 9 februari 2021

Beste parochianen, Hierbij schrijf ik U over de vieringen in onze parochiekerken die na dinsdag 9 februari zullen plaatsvinden. Zoals vermeld in ons vorig communiqué van 28 januari hebben het pastoraal team en het parochiebestuur van onze Emmanuelparochie toen besloten dat in onze parochiekerken in ieder geval tot 9 februari

Lees verder »

Bericht van de locatieraad

De Nieuwsbrief van onze parochie is weer uit en dat geeft mij weer de gelegenheid jullie op de hoogte te brengen van de stand van zaken in onze geloofsgemeenschap. Aanvankelijk hoopten we dat het niet doorgaan van de vieringen niet al te lang zou duren, maar inmiddels heeft de gehele

Lees verder »

Ziekte en herstel van pastor Hans de Vries

Beste parochianen, Eind oktober ben ik gevallen. Onderzoek in het ziekenhuis leerde dat ik bij die val een zware hersenschudding heb opgelopen en dat er wellicht sprake was van een epileptische aanval. Ik wacht nu op nader onderzoek om te bepalen of deze epileptische aanval eenmalig is geweest of niet.

Lees verder »

Bericht van de locatieraad

Beste mede parochianen, Het rondsturen van de Nieuwsbrief van onze Emmanuelparochie is meteen een gelegenheid om even bij te praten. Op dit moment staat onze samenleving weer in de pauze-stand, ook onze geloofsgemeenschap in Hardenberg. We willen de dringende oproep van minister Grapperhaus aan de kerken serieus nemen: blijf thuis

Lees verder »

Voorlopige stopzetting van de zondagse vieringen in onze kerk

Redenen om voorlopig te stoppen met de zondagse vieringen Nederland zit in een lockdown. Een aantal kerken in Nederland hebben hun deuren open gehouden voor 30 kerkgangers, zoals het binnen de huidige maatregelen is toegestaan. Maar ook veel kerken hebben de deuren gesloten uit solidariteit naar de maatschappij. De druk

Lees verder »

Bericht Kerstvieringen 2020

Beste medeparochianen, Zoals u inmiddels wel gehoord zult hebben is er in de Katholieke kerk besloten dat er dit jaar geen nachtmissen zullen zijn. Voor ons is daarvan de consequentie dat we de mensen die zich hadden ingeschreven voor deze viering verplaatst hebben, voor zover men dat wilde, naar de

Lees verder »

Vieringen met kerst in de Emmanuëlparochie

Communiqué woensdag 16 december 2020 Beste parochianen, Gisteren (woensdag 16 december) kwam er een bericht binnen van onze Bisschoppen over de vieringen met Kerst. In dit bericht staat, dat de Bisschoppen besloten hebben, dat er op Kerstavond geen publieke vieringen zullen plaatsvinden. Verder geven de Bisschoppen aan, dat er op

Lees verder »

Kerstmis in Coronatijd

Dit wordt ongetwijfeld de meest bijzondere kerst die ik ooit heb meegemaakt. Het Coronavirus heeft de wereld stevig in de greep en hangt als een doem over ons dagelijks leven. Sociaal isolement in schaars verlichte dagen zijn goede ingrediënten voor een portie somberheid. Of voor met een boekje in een

Lees verder »

Kerkblad Kerst 2020

Nu alweer het laatste kerkblad van 2020. Een jaar, waarin het coronavirus zijn intrede heeft gedaan en waar we nog steeds midden in zitten. Hierdoor zijn de vieringen ook anders (geweest) dan anders, maar we houden hoop, dat het jaar 2021 ons een goed jaar mag geven. In dit kerkblad

Lees verder »

Over de Helft

We naderen de derde zondag van de Advent. Over de helft zijn we dan. Zondag Gaudete (verheugt u) wordt deze derde zondag genoemd. Het derde kaarsje op de Adventskrans zal aangestoken worden. Al weer iets meer licht. We kijken uit naar de komst van het Kerstkind: het Licht in ons

Lees verder »

Een woord voor Kerstmis van onze Aartsbisschop

Broeders en zusters in Christus Jezus, onze Heer, Al sinds maart beheerst het coronavirus ons leven. Gelukkig horen we inmiddels steeds meer hoopvolle berichten over vaccins tegen dit virus. Hopelijk zal er uiteindelijk voor iedereen in de loop van 2021 een vaccin beschikbaar zijn dat ons bevrijdt van de coronaviruspandemie.

Lees verder »

Komende Kerstvieringen

I.v.m. de nog steeds geldende maatregelen zullen ook tijdens de Kerstvieringen niet meer dan 30 personen in onze kerk samen kunnen komen. Om te voorkomen dat mensen terug naar huis gestuurd moeten worden, wat vooral op met Kerst niet fijn is, ligt er a.s. weekend een intekenlijst klaar, waarop men

Lees verder »

Koorjubilea

In de afgelopen periode waren Herman Kok, Thea Steur en Mieke Lankreijer 50 jaar lid van ons Stephanuskoor! Het bestuur van het koor is bij een ieder op bezoek geweest met een mand vol producten uit eigen regio. Zij waren hier zeer verguld mee. Uiteraard willen wij Herman, Thea en

Lees verder »