Hoonhorst

Decemberactie Pastor Thomas Fonds

Helaas dit jaar geen kerstmarkt i.v.m. Coronapandemie. Hierdoor konden wij het afgelopen jaar geen enkele actie voor het Pastor Thomas Fonds houden. Toch hopen wij dat de verkoop van kerstbomen, (ingevroren) erwtensoep en rookworsten een succes mag worden om niet alleen de kinderen voor school maar ook de gezinnen met een voedselpakket enige steun te mogen geven. In India heeft de coronapandemie evenals in Nederland in alle hevigheid toegeslagen. Ook was er In India een volledige lockdown. De mensen mochten een tijd lang hun huizen niet uit. Vooral bij de gezinnen waarvan de ouders zelf het schoolgeld niet kunnen betalen voor hun kinderen werd het nog moeilijker. Doordat ze niet mochten werken was er ook geen inkomen , en  dus ook geen eten.

In overleg met Pastor Thomas willen wij proberen in dit moeilijke jaar, een aantal gezinnen te helpen. Wij hopen dan ook dat u evenals voorgaande jaren weer een kerstboom, erwtensoep en rookworsten in groten getale voor het goede doel wilt kopen. De (ingevroren) erwtensoep en rookworsten zijn vanaf 14 november te koop aan de Koelmansstraat 1a te Hoonhorst.

De kerstbomen verkoop start op 5 december. Een opgaveformulier voor de erwtensoep en rookworsten kunt u vinden in  dit dorpsblad. U kunt ook per mail bestellen; herman@hermanvandervegt.nl Tevens kunt u vooraf een kerstboom bestellen per mail. U kunt de gewenste lengte opgeven ­zoals op het opgaveformulier staat aangegeven. U kunt ook telefonisch bestellen op 06-57998150, Herman van der Vegt.

Een vrijwillige bijdrage is natuurlijk ook van harte welkom op bankrekening NL13RABO0138641242. Namens het Pastor Thomas Fonds, hartelijk dank voor uw deelname aan deze actie en/of uw bijdrage!!