Hoonhorst

Kerkhof Hoonhorst 1821 – 2021

Op zondag 7 november schenken we na de eucharistieviering aandacht aan het  bijzondere feit, dat Hoonhorst al 200 jaar een kerkhof heeft. In maart was er geen gelegenheid voor door corona om er uitgebreid bij stil te staan. Middels enkele tentoonstellingsborden achterin de kerk kunnen belangstellenden kennis nemen van de geschiedenis van het kerkhof en het baarhuisje. De borden blijven enkele weken staan. Via de vernieuwde paden kan er gewandeld worden naar het baarhuisje om dit te bezichtigen. De kerkuilen hebben vorig jaar  het eerste kerkhof beschreven. U kunt het nog terug lezen op onze site: www.parochiehoonhorst.nl.