Hoonhorst

Week van Gebed – Licht in het duister

Tijdens de Week van Gebed voor eenheid van christenen 2022 staan we stil bij de ster van Bethlehem. De verschijning van de ster is een langverwacht teken van hoop. Deze brengt de magiërs, ook wel bekend als de wijzen of koningen naar de plaats waar de redder wordt geopenbaard. De ster is een geschenk, een teken van Gods liefdevolle aanwezigheid voor alle mensen. De stralen leiden de wijzen, symbool voor de verschillende volken, en met hen alle mensen naar het grote licht: Jezus.

Het materiaal voor deze week is voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten. Als kwetsbare gemeenschap leven zij in een regio waar spanningen en gewelddadige conflicten aan de orde van de dag zijn en waar eenheid vaak ver te zoeken is. Meer dan ooit heeft het Midden Oosten een hemels licht nodig om de volken daar te leiden.

De openingsviering is op zaterdag 15 januari online te volgen vanuit Ned. Ger. kerk de Hoeksteen te Dalfsen, aanvang 19.00 uur. De viering wordt geleid door pastoraal medewerker klein Overmeen en de dominees Nederveen en Tol. In de daarop volgende week vinden er gebedsvieringen plaats in de kerken volgens onderstaand schema.

Maandag 17 januari                       19.00 uur            NGK                                           Hoeksteen
Dinsdag 18 januari                         19.00 uur           Vechtstroomgemeente           Hoeksteen
Woensdag 19 januari                     19.00 uur            R.K. Dalfsen                             St. Cyriacuskerk Dalfsen
Donderdag 20 januari                    19.00 uur            Protestantse gemeente         Grote Kerk
Vrijdag 21 januari                           19.00 uur           GKV                                            Kruispunt

Via de website www.podiumvankerkendalfsen.nl kunt u inloggen om deel te nemen aan de vieringen, kijk vervolgens bij Nieuws om deel te nemen.