Hoonhorst

Communiqué 25 februari 2022

Versoepeling coronaregels

De Bisschoppen van Nederland hebben op 23 februari jl. versoepelingen aangekondigd van de coronaregels. Deze versoepelingen gaan vandaag, 25 februari, in. Voor onze Emmanuelparochie betekenen deze versoepelingen het volgende:

Geen anderhalve meter afstand meer

De verplichting om anderhalve meter afstand te houden, vervalt.

Mondkapjesadvies vervalt

Het advies om bij verplaatsingen in de kerk een mondkapje te dragen, vervalt.

Communie

  • Met ingang van 25 februari vervallen de beperkende regels voor het uitreiken van de communie.
  • Uitzondering hierop: de priester, diaken, pastoraal werker, voorganger, acoliet of lector die de communie uitreikt, dient zijn of haar handen vooraf goed te reinigen
  • Het protectiescherm hoeft niet meer gebruikt te worden
  • Ook het ontvangen van de communie op de tong is weer mogelijk. Daarbij geldt de dringende aanbeveling om de plaatsen in de kerk waar de handcommunie en de tongcommunie wordt uitgereikt, fysiek van elkaar te scheiden. Op de plaats van de uitreiking van de tongcommunie wordt gevraagd een bidstoel te plaatsen, zodat de tongcommunie geknield ontvangen kan worden.

Zang

Samen zingen kan weer. Ook voor koren is de verplichting om anderhalve meter afstand te houden vervallen. Koren kunnen dus weer repeteren en zingen zoals zij dit gewend waren.

Koffie drinken na de Mis

Ook koffie drinken na de viering is weer mogelijk.

Wijwater

Het gebruik van wijwater is weer toegestaan.

Vredeswens

Gehandhaafd blijven regels ter vermijding van handcontact. Daarom geven gelovigen elkaar niet de hand bij de vredeswens. De vredeswens kan worden gegeven met een ander gebaar, bijvoorbeeld door middel van een hoofdknikje of ‘met de hand op het hart’.

Collecte

Omdat handcontact vermeden moet worden, kan ook de collecteschaal niet van hand tot hand worden doorgegeven. Wel kan er een collectemandje bij de ingang van de kerk worden geplaatst, waar de gelovigen hun goede gaven in kunnen doen.

Aswoensdag

Op 2 maart is het Aswoensdag. Het askruisje kan worden gegeven door het plaatsen van het kruisje op het voorhoofd of door het strooien van as over het voorhoofd.

Rekening houden met elkaar

Tenslotte benadrukken we, dat het nodig is om zich nog steeds aan de adviezen te houden die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken. Zoals hygiëneregels volgen: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden, goed ventileren, niet komen met verkoudheidsklachten enzovoort.

Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die afstand willen houden en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren.