Ommen

Heilig uur

Heilig uur

Iedere zaterdagmiddag om 17.00 uur is er in de Brigittakerk in Ommen een ‘heilig uur’. Voor deze kerk is gekozen omdat de Brigittakerk het eucharistisch centrum is van onze Emmanuelparochie. In de zomermaanden is dit ‘heilig uur’ in de Brigittakerk zelf; tijdens de wintermaanden komen we samen in het parochiecentrum van deze kerk.

Tijdens dit ‘heilig uur’ bidden we de Vespers van de vooravond van de zondag. De Vespers zijn het avondgebed van de Kerk. Na de lezing van het evangelie van de zondag wordt het Allerheiligste uitgesteld, en is er gedurende een kwartier stille aanbidding. Aansluitend bidden we een ‘rozenhoedje’ (vijf tientjes van de rozenkrans), de “Litanie van Maria”, het Angelusgebed en een gebed tot de aartsengel Michaël. Het gebedsuur sluiten we dan af met de plechtige zegen met het Allerheiligste en de hymne “Salve Regina”.

In zo’n ‘heilig uur’ ‘komt heel wat langs’, zo is mijn eerste ervaring. Heel wat gebeden passeren in een kort tijdsbestek de revue. Daarom ervaar ik het als heel intensief. Maar toch vind ik het heel fijn om voor het Allerheiligste stil te kunnen worden en in die stilte, aan God te kunnen vertellen wat me, als pastoor maar ook persoonlijk, zoal bezig houdt. Met het rozenkransgebed ben ik ‘van huis uit’ niet opgevoed. Maar door het nu vaker te bidden, heb ik het wel leren waarderen. Verder zal het Angelusgebed velen van U toch bekend in de oren klinken. Op het middaguur en tegen het vallen van de avond, luiden de klokken van de kerk. Voor de boeren, die op het werk waren op het land, maar ook voor anderen was dit het sein om het “Engel des Heren” te gaan bidden. Al met al vind ik de aanbidding, de rozenkrans en de andere gebeden een mooie manier voor het ‘inluiden’ van de zondag.

De groep, die op dit moment bij elkaar komt voor het ‘heilig uur’, is klein maar fijn, en ook heel trouw. Toch zou het mooi zijn, als dit gebedsuur gedragen zou worden door nog meer mensen. Daarom zou ik U allen willen uitnodigen voor dit ‘heilig uur’ op zaterdagmiddag van 17-18 uur in de Brigittakerk of parochiezaal van de Brigittakerk in Ommen.

Op de eerste zaterdag van de maand is er, voorafgaand aan het ‘heilig uur’, bovendien nog gelegenheid voor het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening (de biecht), en wel van 16.00 uur tot 17.00 uur, eveneens in de Brigittakerk.

Graag hopen we U daar te ontmoeten. U bent van harte welkom.

Pastoor André Monninkhof