Ommen

Beste medeparochianen,

We mogen met recht zeggen dat deze vakantie echt wel even heel anders was.

Afscheid van Johan Rutgers met de toegestane 30 mensen in de kerk. Hoe mooi was een volle kerk

geweest met een receptie na afloop?

Geen rommelmarkt met z’n gezellige drukte, een mooie opbrengst en de inzet van velen.

Geen koren meer in de viering maar wel zang via oudere opnames, orgelspel van de heer Hagels en

het gemak om thuis de viering te kunnen volgen op de laptop.

Iedere dinsdag- en donderdagmorgen was de kerk open voor een gebed, een kaarsje of een gesprek.

Op de eerste dinsdagmorgen was de kerk nog niet open of oma met haar kleinkind was er al om een

kaarsje op te steken in de Mariakapel. Het deed haar goed.

Ook u zult ongetwijfeld de berichten in de krant gelezen hebben van mogelijke kerksluitingen

rondom Raalte en Deventer, waar we in de viering aandacht aan geschonken hebben, maar

waarschijnlijk heeft u ook het artikel gelezen van onze pastoor in de Stentor van 15 augustus waarin

hij aangegeven heeft dat van kerksluitingen in onze Emmanuelparochie de eerste 5 jaar geen sprake

is. Garanties voor de eeuwigheid kon hij niet geven.

Misschien ook nog op dezelfde dag de ingezonden brief van Ton Hoogenboom gelezen?

De zondag erop- toeval of niet- hebben we als kerkgangers in de rij moeten staan zodat we iedereen,

volgens de regels, een goede plek in de kerk konden geven. Bijna moesten we de deuren van het

parochiecentrum openen om bezoekers de viering te kunnen laten volgen.

Toegegeven, we hebben veel zaken aan moeten passen om het allemaal een beetje voor elkaar te

krijgen- en daarvoor de heel hartelijke dank voor alle vrijwilligers die het mogelijk gemaakt hebben-

maar het is niet allemaal kommer en kwel. We mogen ook genieten van de lichtpuntjes.

 

De komende tijd zullen we het er nog wel een paar keer over moeten hebben hoe het een en ander

er uit zal komen te zien om u in de najaarsvergadering in november over alle ontwikkelingen bij te

praten.

Groeten,

Locatieraad.