Ommen

MEDEDELING VOORZORGEN TEGEN CORONA

In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen, ook in ons gebied, schrikbarend opgelopen. Naar aanleiding van het overleg, dat de gezamenlijke kerken hierover hebben gevoerd met minister Grapperhaus, sluiten we ons als Emmanuelparochie aan bij de oproep van onze Bisschoppen tot het treffen van nadere voorzorgen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Concreet betekent dit het volgende:

  1. Vanaf maandag 12 oktober zullen er in onze parochiekerken bij een viering niet meer dan 30 gelovigen kunnen zijn, exclusief bedienaren
  2. Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen, dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de Heilige Communie wordt afgedaan

En verder: wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:

  • Zang vindt alleen plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen
  • Samenzang is niet toegestaan

Ook de andere voorzorgen, zoals:

  • Niet naar de kerk komen in geval van gezondheidsklachten
  • Het ontsmetten van de handen
  • De onderlinge afstand van anderhalve meter
  • Het volgen van de aangegeven looprichtingen

Blijven natuurlijk onverkort van kracht.

Aan de locaties vragen we:

  • Zelf een regeling te treffen voor de manier, waarop het aantal aanwezigen per viering wordt beperkt tot 30 personen
  • Per viering een presentielijst bij te houden van de aanwezigen.

We vragen uw begrip voor deze maatregelen.

Tot slot vragen we U te blijven bidden voor de slachtoffers van het coronavirus en hun familie, in Nederland en wereldwijd; en ook voor de werkers in de gezondheidszorg, dat God hen veel moed en kracht geeft en dat zij niet zelf besmet worden bij de zorg voor mensen die het coronavirus hebben opgelopen.

Pas goed op U zelf en op elkaar. En blijf gezond ! Dat God ons allen mag zegenen en behoeden.

Parochiebestuur, pastoraal team, locatieraden en pastoraatsgroepen in onze Emmanuelparochie