Ommen

2 berichten van de Werkgroep Rondom Pasen

 

De 40 dagentijd, op weg naar Pasen

De interkerkelijke werkgroep rondom Pasen heeft gedurende zes weken zes thema’s bedacht met daarbij wandelingen, gelegenheid voor bezinningsmomenten en voor de kinderen doe-opdrachten.

Zoals we al eerder schreven: de wandeling kunt u individueel of in gezinsverband maken. Neem daarbij alle coronaregels in acht. De weken lopen van woensdag tot woensdag.

 

Misschien heeft u de eerste vijf wandelingen met bezinningsmomenten al gelopen en beleefd en bent u van plan om een dezer dagen de zesde en laatste wandeling te lopen of te fietsen die op woensdag 24 maart van start gaat met als thema “de Intocht”, verwijzend naar Markus 11: 1-11, de intocht in Jeruzalem.

 

De informatie over dit thema en wandeling of fietstocht staat op de website van de PKN Ommen: www.pkn-ommen.nl/pasen.

De wandelingen die geweest zijn kunt u terugvinden in het archief:

www.pkn-ommen.nl/archief.

 

De wandeling kan niet in groepsverband gedaan worden. Om toch verbinding met elkaar te beleven willen wij u vragen om een foto of filmpje van uw wandeling te maken en deze kan getoond worden op facebook, de website en na de zondagse viering van PKN Ommen. Graag mailen naar: voorzitter-werkgroep-rondom-pasen@pkn-ommen.nl

 

Heeft u vragen dan kunt u deze mailen naar: voorzitter-werkgroep-rondom-pasen@pkn-ommen.nl

 

De interkerkelijke werkgroep rondom Pasen wenst u inspirerende wandelingen toe.

 

 

De Paasjubel op Paasmorgen vroeg gaat dit jaar met een klein groepje mensen door.

Samen met Ds. Kest Jelsma en enkele leden, gaan we symbolisch bij een graf met één of twee nabestaanden staan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Kest heeft een kort gesprek en vertelt hoe het andere jaren ging, en vraagt hen wat het betekent juist op deze plek te staan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             We ontsteken de Paaskaars en bidden het gebed bij het graf.

God, onze Heer, Bron van ons leven,
Het opkomen  van de zon elke vroege morgen
zal voortaan spreken van het goede nieuws,
het lege graf, het licht, onafgebroken trouw.
Dat ook wij onvoorwaardelijk geloven
dat Jezus het  licht voor alle mensen is,
levenden en doden,
voorgoed:
mensen van U,
Gods mensen van vrede,
tot in eeuwigheid
Amen

En leggen een narcis op het graf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Iedereen kan bij het bezoek deze Paasdagen aan de begraafplaats een narcis en het gebed meenemen.                                                                                                                                                                                                                      Deze staan en liggen achter het gebouw voor de fontein.