Ommen

‘Ommen werkt aan sociaal welbevinden’

Geachte medegelovigen.

Zoals u misschien wel weet hebben de ‘Gezamenlijke’ kerken in Ommen met de gemeente afgesproken dat er,  bij een gebeurtenis die ons allen raakt,  een kerk de deuren opent om bij elkaar te kunnen komen.

Dit naar aanleiding van het vreselijke ongeluk in Haaksbergen.

In onderling overleg is toen gekozen voor de St.-Brigittakerk i.v.m. bereikbaarheid en voldoende parkeerruimte in de onmiddellijke nabijheid.

In het begin van de coronatijd hebben we de deuren geopend op de dinsdag- en donderdagmorgen met de aanwezigheid van een voorganger, dominee of pastoor.

Er is, of komt,  steeds meer contact tussen de verschillende kerken in de gemeente Ommen.

 

Zo is er nu ook een werkgroep ‘Sociale eenzaamheid’, als een onderdeel van ‘Samenwerken in de wijk´. Eenzaamheid is/wordt voor meer en meer mensen een steeds groter probleem.

Een werkgroep waar, naast verschillende instanties op het gebied van welzijn, maatschappij en gezondheid, mede vanuit de huisartsenpraktijk, ook de kerken betrokken zijn.

Centraal daarbij staat de vraag wat wij als kerken op sociaal gebied kunnen betekenen en we denken daarbij aan koffieochtenden, bezoek aan mensen thuis, openstelling kerk enz.

 

We realiseren ons dat de werkgroep erg groot wordt als van iedere kerkgenootschap een afgevaardigde zou deelnemen. Er wordt nu iedere laatste donderdag van de maand digitaal vergaderd via het programma teams. 

Op dit moment hebben wij, Hennie Meulenkamp-Wermink en René Pillen, voorzitter locatieraad +St.-Brigittageloofsgemeenschap , afgesproken dat ondergetekende aanspreekpunt wordt namens de kerken in Ommen. Voor uw duidelijkheid zit Hennie in de werkgroep namens ’Het Inloophuis’.

 

We schrijven nu iedere geloofsgemeenschap in de gemeente Ommen aan op basis van de gegevens in de gemeentegids Ommen 2021.

 

We hebben een paar vragen:

 

–      Wilt u deelnemen en op de hoogte gehouden worden van resultaten/afspraken in de werkgroep? 

Wilt u aangeven met welke activiteiten, naast de vieringen,  u uw kerkgangers nu bereikt en hoe in de periode na de corona?

Kunt u aangeven of ook niet-leden van uw gemeenschap bij die activiteiten welkom zijn?

 

Heeft u verder nog vragen? 

 

Vriendelijke groet,

 

René Pillen