Ommen

Onze vrijwillers.

Mede door de inzet van onze pastoor en met ondersteuning van vele vrijwilligers zijn alle vieringen rondom Pasen weer fantastisch verlopen. Het was een heel gepuzzel om alle vieringen met de daarbij behorende ondersteuning rond te krijgen. En natuurlijk met dank aan de voorgangers Mgr. Hoogenboom en Mgr. Woorts. 

Het was een plaatje hoe onze kerk er uit zag, ook via ‘kerkdienstgemist.nl’

Nu gaan we weer verder en gezien we nog maar 2 misdienaars hebben is het dringende verzoek aan U, ouders, motiveer uw kinderen om als misdienaar de eucharistievieringen te ondersteunen. Het is toch ook een deel van de opvoeding om een steentje bij te dragen in onze geloofsgemeenschap.                                  Ook de acolietengroep vraagt om nieuwe mensen. Dan zitten we ook nog te springen om opvolgers van vertrokken leden van de Pastoraatsgroep te weten: de Gemeenschapsopbouw, de Diaconie en niet te vergeten de Catechese.                               

Op dit moment komt er te veel op het bordje van de leden van uw Locatieraad en dat gaat problemen opleveren voor onze geloofsgemeenschap.

Wij hopen op uw aller medewerking, 

 

De leden van uw locatieraad.