Ommen

Beste parochianen van de Emmanuelparochie

Mijn naam is James Keuben en ik ben priesterstudent van het aartsbisdom Utrecht. Komende zomer mag ik in augustus twee weken in uw midden zijn als stagiair. Ik ben 23 jaar geleden geboren in Doetinchem, maar verder opgegroeid in Enschede. Daar leerde ik als jonge parochiaan en misdienaar in 2010 uw huidige pastoor, André Monninkhof, kennen die toen kort tevoren in Enschede benoemd was. In die tijd sprak ik al met hem over mijn belangstelling voor het werk in Gods Kerk en mijn mogelijke droom om de Heer als priester te dienen. Die droom ontwikkelde zich gedurende mijn zes jaren op het voortgezet onderwijs en dat mondde erin uit dat ik in 2016 begonnen ben aan de priesteropleiding aan het Ariënsinstituut en de studie Theologie aan de Universiteit van Tilburg. De afgelopen vijf jaar heb ik veel mogen leren, zowel op theoretisch als op menselijk en persoonlijk vlak. Een hoogtepunt was vorig studiejaar, mij de kans geboden werd een vormingsjaar te volgen in het buitenland en ik mee mocht draaien in een parochie in de Canadese wereldstad Toronto.

Inmiddels ben ik alweer een jaar terug in Nederland en lijkt het me goed om ook eens ervaring op te doen in de praktijk van een heel andere parochie in ons eigen aartsbisdom. Ik zal dus in augustus stage komen lopen bij pastoor Monninkhof en ik hoop dat ik dan velen van u zal mogen ontmoeten in en rondom liturgische vieringen, in gesprekken, tijdens bezoeken en bij andere parochie-activiteiten. Ik kan u in ieder geval al melden dat ik op zondag 15 augustus, het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, een getuigenis zal mogen geven over de plaats van Maria in mijn eigen geloofsleven. Ik hoop en bid dat deze en andere bezigheden mij zullen inspireren en een bijdrage zullen leveren aan mijn ontwikkeling als mens, gelovige en priesterkandidaat.

Graag tot ziens komende zomer in de Emmanuelparochie!

James Keuben