Ommen

Uitslag voorjaars enquete

 

De ingrijpende maatregelen m.b.t. Corona hebben ook onze geloofsgemeenschap diep geraakt. Dit voorjaar hebben we een enquête laten uitgaan om een indruk te krijgen in hoeverre u zich als lid van onze geloofsgemeenschap hierdoor getroffen heeft gevoeld .

De respons was in aantallen gezien matig of zelfs slecht, maar dat hangt ook af van de methode die je volgt bij de analyse.

Er waren een kleine twintig respondenten , dat is op het totaal aantal parochianen misschien weinig, Gekoppeld aan het aantal vaste kerkbezoekers valt het wellicht toch mee.

Toch kwamen er opvallende overeenkomsten naar voren, die we u toch niet willen onthouden.

50% van de respondenten ervaarde de beperkingen als zeer beperkend en 50% als enigszins beperkend.

94% is in staat om de livestream diensten te volgen. 66% ervaart dit als zeer positief, 22% als positief en 11% maakt het niet uit.

31% maakt altijd gebruik van de mogelijkheid om via de livestream een viering te kunnen volgen. 21% zoveel mogelijk, 15,7 % regelmatig, 21% af en toe en 10% maakt er geen gebruik van.

40% kijkt ook naar andere bronnen (w.o. KRO eucharistieviering ), 40% doet dit soms en 20% niet.

Sterk gevoel van eenzaamheid wordt veel door 11% ervaren, 60,5% ervaart het soms, 27,5% ervaart geen eenzaamheid.

9,5% heeft behoefte aan meer persoonlijk contact, 33% heeft er misschien behoefte aan, 27,5% ervaart geen gevoel van toegenomen eenzaamheid en heeft geen behoefte aan meer contact.

Wat mist men het meest door niet naar de kerk te kunnen komen? 26% mist het sacrament van de eucharistie. 24% mist het samen bidden en zingen. 19,5% mist het contact met mede parochianen na de mis.

Op de vraag of er behoefte bestaat aan een ‘online koffie-uurtje’ zegt 82,5 % nee.

93,5% vindt het niet nodig om met andere mensen thuis samen te bidden (rozenkrans e.a.).

47,5% waardeert de mogelijkheid om de mis van vrijdagmorgen via livestream te kunnen volgen.

58% heeft het gewaardeerd om de kruisweg in de Goede Week via de livestream te kunnen volgen .

Voorzichtige eindconclusie:

Corona heeft wel degelijk zijn invloed gehad op onze gemeenschap. Toch zijn er voldoende tekenen die wijzen op individuele weerbaarheid en voldoende sociale cohesie.

De investering in Livestream lijkt zijn vruchten af te werpen.

We lijken een stabiele gemeenschap te hebben.

 

XXX