Slagharen

CATHOLICISM – Verken de Kerk

CATHOLICISM – Verken de Kerk
Heb je je altijd al afgevraagd wat we nu precies geloven in de Rooms-Katholieke Kerk? Wil je weten welke plaats Maria heeft in het geloofsleven, wie Jezus is en meer te weten komen over het gebed, de liturgie en het eeuwig leven? Dan doe je er goed aan om je aan te melden voor CATHOLICISM – Verken de Kerk.

CATHOLICISM is een 10-delige dvd-serie gemaakt door bisschop Robert Barron. Barron is hulp-bisschop van het bisdom Los Angeles in de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Hij is de oprichter van Word on Fire Ministries, waarmee hij de eeuwenoude tradities en het geloof van de Kerk verspreid d.m.v. moderne kanalen, zoals Social Media. Kijk op: www.wordonfire.org.

In het nieuwe kerkelijk jaar 2019 – 2020, wil ik graag met u deze ontdekkingstocht aangaan, samen met Robert Barron. Om zo samen te ontdekken wat het Rooms-Katholieke geloof inhoud en te bieden heeft. Aanleiding voor dit initiatief is het Jaar van de Eucharistie dat vanaf de eerste zondag van de Advent 2019 door het aartsbisdom Utrecht wordt afgekondigd en dat eindigt op het hoogfeest van Christus Koning in 2020.

De bedoeling van CATHOLICISM – Verken het Geloof, is dat we ongeveer twee uur samenkomen, een aflevering kijken en vervolgens met elkaar erover in gesprek gaan. Het is niet verplicht alle bijeenkomsten aanwezig te zijn, u kunt natuurlijk ook gerust zelf een keuze maken. Wél is het praktisch dat u zich bij mij, pastor Johan Rutgers, pr. opgeeft, dan kunnen we rekening houden met de hoeveelheid koffie en thee. Er is géén verplichte bijdrage, maar een vrijwillige gift om de onkosten te dekken is van harte welkom en wordt zéér gewaardeerd.

Graag tot ziens bij één van de bijeenkomsten (of alle 10 natuurlijk).
Alle goeds, zegen en inspiratie toegewenst,

Pastor Johan Rutgers, pr.
Emmanuelparochie

Voor wie: Iedereen die geïnteresseerd is in het Rooms-Katholieke geloof
Waar: Parochiecentrum Sint Vituskerk, Langewijk 172, 7701 AK Dedemsvaart
Hoe laat: 19.30 tot 21.30 uur
Kosten: Vrije gift

Wanneer in 2019
3 december – Jezus, God en mens

Wanneer in 2020
7 januari – Het onderricht van Jezus
4 februari – Het mysterie van God
3 maart – Maria, de Moeder van God
7 april – Petrus en Paulus
12 mei – Christus en de Kerk
2 juni – Liturgie en Eucharistie
(in juli en augustus niet i.v.m. zomerperiode)
1 september – De gemeenschap van de heiligen
6 oktober – Gebed en geestelijk leven
3 november – Het eeuwig leven

Aanmelden d.m.v. een e-mail te sturen naar pastor.rutgers@gmail.com o.v.v. “CATHOLICISM – Verken de Kerk” of door te bellen met nummer 06 53 21 01 74. Vermeldt dan even je naam en je verdere contactgegevens.

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn