Slagharen

Parochiële Eucharistieviering Online

Beste medeparochianen,

In de afgelopen week hebben we via de Nederlandse bisschoppenconferentie tweemaal een aantal maatregelen voorgeschoteld gekregen m.b.t. onze gang van zaken binnen de parochie.

Zo hebben we alle liturgische vieringen, in de weekenden en doordeweeks, moeten opschorten en mogen er in de kerken en parochiecentra ook geen bijeenkomsten plaatsvinden. Wel sporen onze bisschoppen ons als pastores, maar ook u parochianen aan, om onze christelijke roeping gestalte te blijven geven en er voor elkaar te blijven zijn. We worden hierbij aangespoord om zo creatief mogelijk te zijn.

Dat brengt ons bij de aanleiding voor dit bericht. Want achter de schermen is er deze week door verschillende pastores, bestuursleden en parochianen in Ommen gewerkt om het mogelijk te maken dat we de Eucharistievieringen voortaan live kunnen uitzenden via internet. We beginnen hier komende zondag 22 maart al mee.

Hieronder vindt u het vieringenrooster voor de komende tijd:

 • Zondag 22 maart 2020, 11.00 uur – Eucharistieviering
  Celebrant: pastor Rutgers
 • Zondag 29 maart 2020, 11.00 uur – Eucharistieviering
  Celebrant: pastor Rutgers
 • Palm- & Passiezondag 5 april 2020, 11.00 uur – Eucharistieviering
  Celebrant: pastoor Monninkhof
 • Witte Donderdag 9 april 2020, 19.00 uur – Eucharistieviering
  Celebrant: Pastoor Monninkhof
 • Kruisweg 10 april 2020, 15.00 uur – Gebedsviering
  Agens: pastor Rutgers
 • Goede Vrijdag 10 april 2020, 19.00 uur – Gebedsviering
  Agens: pastoor Monninkhof
 • Paaswake 11 april 2020, 21.30 uur – Eucharistieviering
  Celebrant: pastor Rutgers
 • Paaszondag 12 april 2020, 11.00 uur – Eucharistieviering
  Celebrant: pastoor Monninkhof
 • Tweede Paasdag 13 april 2020, 11.00 uur – Eucharistieviering
  Celebrant: pastor de Vries (of: pastor Rutgers)

Belangrijk om te vermelden is, dat de vieringen niet ter plaatse bijgewoond kunnen worden. De kerkdeur blijft op slot. U wordt expliciet verzocht om niet naar de kerk te komen, maar om vanuit huis via internet met ons mee te vieren.

De vieringen zijn via internet mee te vieren via:
https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/1922-Brigittakerk

U kunt ook op de website https://www.kerkdienstgemist.nl/ in de zoekbalk, met de titel: ‘Zoek kerk’, zelf zoeken op: ‘Ommen’ en dan ‘Brigittakerk’ aanklikken.

Namens het Pastoraal Team en Parochiebestuur alsmede de Locatieraad van de Sint Brigitta geloofsgemeenschap te Ommen, hoop u van harte digitaal te mogen begroeten tijdens de uitzendingen van de bovengenoemde vieringen.

Pastoor André Monninkhof

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn