Slagharen

Nieuw communiqué omtrent Corona-virus (Covid-19)

Beste medeparochianen,

Op maandagavond 23 maart jl. heeft de regering in een persconferentie laten weten dat ALLE openbare bijeenkomsten worden verboden tot en met 1 juni a.s. Dit om de verspreiding van Covid-19 zo veel mogelijk in te dammen. De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft daarom besloten om de eerder genomen maatregelen van 13 maart jl. uit te breiden tot en met 1 juni.

Dit zal betekenen dat er gedurende de Goede Week alsmede de hele Paastijd géén publieke vieringen zullen plaatsvinden in onze Emmanuelparochie. Wij beseffen dat dit een intens verdrietige alsmede een zeer pijnlijke beslissing is.

Via dit nieuwe communiqué willen wij daarom uw aandacht vragen voor het volgende:

  • ALLE liturgische vieringen in de weekenden alsmede doordeweeks vervallen tot en met 31 mei (Pinksteren).
  • ALLE catecheses, vergaderingen, koorrepetities, koffiedrinkmomenten, samenkomsten van werkgroepen, etc., zijn tot en met 1 juni verboden.
  • ALLE buitenkerkelijke activiteiten en bijeenkomsten die in de kerkruimte of het parochiecentrum plaatsvinden, te denken valt aan gymlessen, taalcursussen, etc., zijn tot en met 1 juni verboden.

Voor uitvaarten (begrafenis/crematie) gelden de het volgende regels:

  • ALLE uitvaarten zullen gebedsvieringen zijn, zonder uitreiking van de heilige communie.
  • Er zal géén koor aanwezig zijn.
  • Het aantal aanwezigen is beperkt. Volg hierbij de aanwijzingen op van de uitvaartondernemer.

Parochiële Eucharistieviering Online

Sinds zondag 22 maart is het in mogelijk gemaakt om via internet een Parochiële Eucharistieviering Online mee te vieren, vanuit het Eucharistisch Centrum in Ommen. Lees hierover meer in het betreffende bericht klik hier. Of kijk in het menu onder het kopje “vieringen (aanklikbaar)”.

Hier kunt u de Online vieringen vinden.

Misintenties

Hebt u intenties waarvoor u wilt dat er gebeden wordt in deze Parochiële Eucharistieviering, dan kunt u deze opgeven via e-mail adres: stBrigittaParochie@zonnet.nl o.v.v. Misintenties.
U kunt een vrijwillige financiële bijdrage van €8,- overmaken op IBAN: NL03RABO0348923066 t.n.v. St. Brigitta.

Overig

De Nederlandse bisschoppen sporen alle gelovigen aan om in de thuissituatie met elkaar gebedsmomenten in te richten, te denken valt aan het rozenkransgebed of het getijdengebed. Omdat u niet aanwezig zult kunnen zijn bij een kerkelijke viering, wordt u gewezen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.

Hopend u op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
Voor actuele informatie houdt de parochiewebsite in de gaten op:
www.emmanuelparochie.nl

Namens het pastoraal team en het parochiebestuur wens ik u alle goeds en Gods rijkste zegen toe.

Parochievicaris Johan Rutgers

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn