Slagharen

Brief aan parochianen omtrent afscheid pastor Johan Rutgers

Ommen, 15 mei 2020

Betreft: afscheid pastor Johan Rutgers

Beste parochianen van de Emmanuelparochie,

Zoals bekend, zal pastor Johan Rutgers eind volgende maand afscheid nemen van onze Emmanuelparochie. Per 1 juli a.s. zal hij werkzaam zijn in het ene pastorale team van de samenwerkende parochies Sint Maarten (Utrechtse Heuvelrug) en Sint Lucas (West Veluwe).
Graag hadden we pastor Johan Rutgers een afscheid gegund met veel mensen erbij. Johan zelf zou dit ook graag willen. Maar door de huidige omstandigheden (coronacrisis) is dit helaas niet mogelijk.

Toch willen wij als pastoraal team en parochiebestuur, het afscheid van Johan niet ongemerkt voorbij laten gaan. Als Emmanuelparochie willen wij hem bedanken voor het vele goede pastorale werk, dat hij in ons midden heeft gedaan.
Dit zullen we als volgt gaan doen.

1. Op zondag 28 juni aanstaande, zal pastor Johan Rutgers voor het laatst voorgaan in een viering in onze parochie. Dit zal zijn de online eucharistieviering vanuit de Brigittakerk in Ommen. Deze viering begint om 11.00 uur. Hierbij zullen alle leden van het pastoraal team, en een delegatie vanuit het parochiebestuur, aanwezig zijn. Verder nodigen we voor deze viering uit:
– Uit elk van onze geloofsgemeenschappen: één vertegenwoordiger
– Directe naasten van pastor Johan Rutgers (zijn ouders)
Verder zullen aanwezig zijn medewerkers van de locatie Ommen, nodig om deze onlineviering mogelijk te maken.
Gelet op de voorschriften, die – zoals het er nu voorstaat – ook dan nog zullen gelden in verband met de coronacrisis, betreft het hier een viering, die in besloten kring (klein aantal genodigden, zie hiervóór) zal plaatsvinden, maar die U wel online kunt meebeleven via “Kerkdienstgemist.nl” via de volgende link: https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/1922-Brigittakerk

2. Namens de Emmanuelparochie zal aan pastor Johan Rutgers een afscheidscadeau worden aangeboden. Johan heeft aangegeven, dat hij voor zijn afscheid graag een priesterstola zou willen ontvangen met een afbeelding van de zeven sacramenten. Deze stola zal hem namens de parochie bij zijn afscheid worden aangeboden.
Johan gaf ook nog aan, dat hij een Mariastola (priesterstola) ook wel heel mooi vindt. Ook deze stola zouden we hem als Emmanuelparochie graag aanbieden. Het geld hiervoor hopen we op basis van ‘crowdfunding’ bij elkaar te krijgen. U kunt Uw waardering voor het werk van pastor Johan Rutgers laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL20 RABO 0378 9453 27 ten name van RK Parochie Emmanuel onder vermelding van: “cadeau JR”. Wat U als parochianen meer bij elkaar brengt dan voor deze stola, zullen we Johan meegeven als bijdrage in de kosten van het opstarten in zijn nieuwe werkplek.

3. Bij gelegenheid van het afscheid van pastor Johan Rutgers, zal er een speciale uitgave verschijnen van de Emmanuel Nieuwsbrief. Hierin zullen bijdragen worden opgenomen van elk van de leden van het pastoraal team, waarin zij hun licht zullen laten schijnen op vier jaar pastoraat van Johan Rutgers in ons midden. Ook aan alle locaties van onze Emmanuelparochie, zal worden gevraagd een bijdrage te leveren voor dit speciale nummer van de Emmanuel Nieuwsbrief. Deze speciale uitgave (echt een ‘collectors item’) zal medio juni in druk verschijnen. Per locatie zullen er ruimschoots exemplaren ter beschikking worden gesteld. U kunt deze speciale Emmanuel Nieuwsbrief ook digitaal toegestuurd krijgen.

4. Zoals al aangegeven in een parochiebladartikel, dat ik heb geschreven naar aanleiding van het komende afscheid van pastor Johan Rutgers, wordt U allen uitgenodigd om Uw bijdrage voor een herinneringsboek, dat wij aan Johan willen meegeven, aan ons toe te sturen. Dit kan tot en met zondag 14 juni aanstaande. Uw bijdrage – in welke vorm dan ook – kunt U toesturen aan: Emmanuelparochie, Canadastraat 26, 8141 AC Heino; of aan: brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl Dit herinneringsboek zal tijdens de afscheidsviering op zondag 28 juni aanstaande, aan pastor Johan Rutgers, worden aangeboden.

Naar ik hoop, weet U nu door deze brief, hoe we als Emmanuelparochie aandacht willen besteden aan het afscheid van pastor Johan Rutgers en hem willen bedanken voor al zijn goede pastorale werk in ons midden. Mocht U niettemin nog vragen of suggesties hebben, belt of mailt U mij gerust. Mijn gegevens staan onderaan deze brief.

Graag wens ik U en allen die U lief zijn, Gods zegen en alle goeds.

Met vriendelijke groet, mede namens pastoraal team en parochiebestuur Emmanuelparochie,

Pastoor André Monninkhof
e-mail: monninkhof@hetnet.nl
mobiel: 06-22786151

Klik hier voor de brief

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn