Slagharen

Viering 40 jarig ambtsjubileum en tevens afscheid van pastor Gerard Noordink op 26 en 27 september a.s.

Op 1 augustus jl. was het 40 jaar geleden, dat pastor Gerard Noordink begon in zijn eerste pastorale functie. In deze periode is hij onder meer werkzaam geweest in de parochie in Twello, Bussloo en De Vecht; in het psychiatrisch ziekenhuis St. Franciscushof te Raalte, en sinds 1997 als pastor in de geloofsgemeenschappen van Lierderholthuis en Heino. In de loop van de tijd is er een samenwerking gegroeid van deze geloofsgemeenschappen met andere parochies in Noord Oost Salland. Dit resulteerde in 2011 in de oprichting van de Emmanuelparochie, waarin 11 geloofsgemeenschappen zijn samengegaan. Pastor Gerard Noordink maakt deel uit van het pastoraal team van onze Emmanuelparochie.

Als pastoraal team, parochiebestuur en geloofsgemeenschappen zijn we Gerard dankbaar voor 40 jaar pastoraal werk, waarvan meer dan 20 jaar in ons midden. ‘Van de wieg tot het graf’: bij doop, eerste heilige communie, vormsel, huwelijk, uitvaart, en in pastorale begeleiding, heeft Gerard de geloofsgemeenschappen van Liederholthuis en Heino en van andere locaties binnen onze Emmanuelparochie, heel wat ‘goede diensten bewezen’. Ook heeft Gerard binnen het pastoraal team de eerste negen jaren als teamleider van het pastoresteam en later als profielhouder gemeenschapsopbouw een grote bijdrage geleverd aan de opbouw, verdere ontwikkeling en toekomst van onze Emmanuelparochie en haar elf geloofsgemeenschappen in Katholiek Noord Oost Salland. Hiervoor zijn wij hem als pastoraal team, parochiebestuur, en geloofsgemeenschappen, veel dank verschuldigd. Wij feliciteren Gerard dan ook van harte met zijn 40-jarig ambtsjubileum. In deze felicitaties willen we ook zijn vrouw Cor en dochter Marianne betrekken, en allen die hem lief zijn. Zij hebben zijn pastorale werk mede gedragen. Zonder hen had Gerard niet kunnen doen, wat hij in 40 jaar voor velen heeft mogen betekenen.

Als pastoraal team, parochiebestuur en geloofsgemeenschappen van onze Emmanuelparochie hadden we Gerard graag een uitgebreide viering van zijn 40-jarig ambtsjubileum en een groots afscheid van onze Emmanuelparochie gegund. Door de huidige omstandigheden (coronacrisis) en de beperkingen, die hiervan het gevolg zijn, zit dit er helaas niet in.

Toch willen wij als Emmanuelparochie doen wat wij kunnen, om op een mooie en passende wijze stil te staan bij het 40-jarig ambtsjubileum en het afscheid van Gerard als pastor in ons midden. Hiertoe zijn er de volgende activiteiten:

  • Op zaterdagavond 26 september zal er om 19.00 uur in de RK Kerk “Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming” in Heino, een gebedsviering worden gehouden, waarvoor vooral groepen en personen uit de geloofsgemeenschap van Heino zullen worden uitgenodigd, met wie Gerard in de afgelopen twee decennia intensief heeft samengewerkt. Door de corona-omstandigheden zal deze viering moeten plaatsvinden in besloten kring. Deze viering zal worden gelivestreamed, zodat u thuis deze viering kunt meebeleven.
  • Op zondagmorgen 27 september zal er om 11.00 uur in de RK Kerk “Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming” in Heino een feestelijke eucharistieviering worden gehouden. In deze viering zal het complete pastorale team van de Emmanuelparochie voorgaan met pastor Gerard Noordink in ons midden. Voor deze eucharistieviering zullen per locatie van onze Emmanuelparochie vier vertegenwoordigers worden uitgenodigd. Verder zal Gerard zelf nog familie en vrienden van hem uitnodigen. Door de beperkingen, die het gevolg zijn van de coronacrisis, zal ook deze eucharistieviering in besloten kring gehouden moeten worden. Ook deze viering zal worden gelivestreamed, zodat u thuis ook deze viering kunt volgen. Na afloop van deze viering zal er voor genodigden een lunch zijn in zaal ‘Bij Ne9en’ in Heino, tegenover de kerk.

Pastor Gerard Noordink heeft te kennen gegeven, dat hij als geschenk voor zijn ambtsjubileum, tevens afscheid van onze Emmanuelparochie, graag een financiële bijdrage zou willen ontvangen voor een ‘denk’beeld, dat zo mogelijk zal worden geplaatst naast de RK Kerk in Heino, zodat we hier allemaal van kunnen genieten. En voor een beeldje bij zijn huis. Om aan deze wens van Gerard te kunnen voldoen, zullen we een ‘crowdfunding’ starten. Uw gift voor het afscheidscadeau voor pastor Gerard Noordink, kunt U storten op rekeningnummer: NL 20 RABO 0378 9453 27 ten name van onze Rooms Katholieke Emmanuelparochie, onder vermelding van ‘Gerard’. Bij voorbaat dank voor al uw goede gaven voor dit sympathieke doel.

Als pastoraal team, parochiebestuur en geloofsgemeenschappen van onze Emmanuelparochie, wensen we pastor Gerard Noordink, zijn vrouw Cor en allen die hem lief zijn, Gods zegen en een goede toekomst. Dat zij samen van hun welverdiende pensioen mogen gaan genieten.

Namens pastoraal team, parochiebestuur en geloofsgemeenschappen van de Emmanuelparochie,

Pastoor A.G.M. Monninkhof