Slagharen

Kerkbalans 2021 – Geef vandaag voor de kerk van morgen!

De Actie Kerkbalans komt er weer aan, dit keer met een krachtig thema dat goed de noodzaak weergeeft van deze jaarlijkse actie. Het thema voor de actie in 2021 is: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Een thema dat de waardevolle toekomst van de kerk centraal stelt. De kerk van morgen kan er alleen zijn, als wij ons daar vandaag voor inzetten. We hebben daar uw inzet en bijdrage hard bij nodig. Dit verzoek is noodzakelijk, want de inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze geloofsgemeenschap. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor het voortbestaan van de kerk. Door de beperkende maatregelen van het Covid-virus misten wij afgelopen jaar en missen nu nog steeds veel inkomsten op velerlei gebied. Vandaar dat wij ook dit jaar, U weer om een (extra) bijdrage vragen. U zult begrijpen dat de Actie dit jaar door het corona-virus anders zal verlopen dan eerdere jaren, maar we willen hem juist nu bij u onder de aandacht brengen. De schadelijke gevolgen van het corona-virus, zoals eenzaamheid, angst en onzekerheid, kunnen worden verzacht door een goed functionerende kerk. Juist het verbindende aspect van kerk-zijn is in deze tijd heel hard nodig. Bovendien lopen de vaste kosten van de kerk gewoon door en worden er extra uitgaven gedaan om toch de vieringen te kunnen houden en contact te houden met parochianen. De maand ontvangt u het jaarlijkse het verzoek om bij te dragen aan de actie Kerkbalans. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst. Helpt u mee? Gezien de beperkende maatregelen ten gevolge van het Covid-virus zullen wij dit jaar anders dan in voorgaande jaren te werk moeten gaan. De Kerkbalans-collectant heeft het boekje van de Kerkbalans bij u bezorgd. Om het aantal contacten zoveel mogelijk te beperken, komt de Kerkbalans-collectant de enveloppe niet meer ophalen, maar verzoeken wij u, om de enveloppe in de bus te doen bij de Kerkbalans-collectant, of in te leveren op het secretariaat van de kerk: Herenstraat 15. De toezegging kan ook per mail worden verstuurd naar het e-mailadres van de kerk: deliguori@hetnet.nl Het secretariaat registreert alle terugontvangen enveloppen en/of bijdragen. Zodra de corona-maatregelen zijn versoepeld en het dus verantwoord is, zal het secretariaat of de Kerkbalans-collectant, de mensen benaderen van wie nog geen reactie is teruggekomen. Wij gaan er van uit dat u begrip hebt voor deze werkwijze. Met vriendelijke groet, Het bestuur van de Locatie raad.