Slagharen

Communiqué 11 juni 2021

Beste parochianen,

Recent zijn enige versoepelingen van de coronamaatregelen van kracht geworden. Andere maatregelen gelden nog steeds. Daarom zetten wij als pastoraal team en parochiebestuur in dit communiqué een aantal zaken voor U op een rij. Deze onderwerpen gaan over de gang van zaken in onze parochie.

 

  1. Aantal aanwezigen bij vieringen.

Bij vieringen in onze parochiekerken, die minder dan 50 zitplaatsen hebben, kunnen maximaal 50 personen aanwezig zijn. Heeft de kerk meer dan 300 zitplaatsen, dan geldt een maximum aantal personen van 15 procent van het aantal zitplaatsen. Hoeveel personen er in Uw kerk maximaal kunnen plaatsnemen, kan Uw locatie U het beste vertellen.

Bij uitvaarten kunnen maximaal 100 personen plaats nemen (mits er onderling een afstand van anderhalve meter kan worden gehouden, zie ook hierna, onder punt 5).

Bij sommige locaties dient U zich nog wel vooraf aan te melden, op andere plaatsen is dit niet meer het geval. Ook hierover kan Uw eigen locatieraad U het beste informeren.

 

  1. Communie uitreiken

In eucharistievieringen en woord- en communievieringen onder leiding van leden van het pastoraal team, kan er – met inachtneming van de reeds geldende voorzorgen, zie ook hierna – communie worden uitgereikt.

Tot onze spijt kan in gebedsvieringen onder leiding van parochiële voorgangers (vrijwilligers) nog geen communie worden uitgereikt. Hierover hebben wij als pastoraal team recent contact gehad met ons Aartsbisdom. Als motivatie voor het feit, dat het nog niet mogelijk is om in gebedsvieringen onder leiding van parochiële voorgangers (vrijwilligers) communie uit te reiken, geeft het Aartsbisdom aan: “We blijven nog steeds voorzichtig. De risico’s van overdracht van besmetting zijn nog steeds niet geweken.”

Communie uitreiken thuis kan, met inachtneming van de geldende voorzorgen.

 

  1. Zingen

Samenzang in vieringen kan nog niet. Ook koorrepetities zijn nog niet mogelijk.

Wel kan er voorzang zijn door een cantorgroep van maximaal 4 personen.

 

  1. Bijzondere vieringen/andere sacramenten

Doop, eerste heilige communie, vormsel en huwelijk kunnen plaatsvinden, met inachtneming van de nodige voorzorgen. Hiervoor geldt een speciaal protocol.

Ook ziekenzalving en het sacrament van boete en verzoening (biecht) kunnen plaatsvinden; eveneens met inachtneming van de nodige voorzorgen.

 

  1. Algemene voorzorgen

De volgende algemene voorzorgen blijven in onze parochiekerken onverkort van kracht:

  • Bij binnenkomst handen ontsmetten
  • Bij binnenkomst van de kerk, bij de communiegang en bij het verlaten van de kerk: mondkapje dragen. Eenmaal op Uw zitplaats, kunt U het mondkapje afzetten.
  • Gezinnen en leden van hetzelfde huishouden kunnen bij elkaar gaan zitten. Anderen houden minstens anderhalve meter afstand van elkaar.
  • Inachtneming van looprichtingen
  • Gebruik van protectiescherm en liturgisch pincet bij het uitreiken van de communie

Tenslotte: waakzaamheid blijft geboden. Toch vinden we het als parochiebestuur fijn, dat er geleidelijk aan meer ruimte komt voor samenkomsten in onze kerken. U bent van harte welkom bij vieringen en andere activiteiten in onze kerken. We hopen U binnenkort te mogen begroeten.

Voor U en allen die U lief zijn: heel veel zegen, alle goeds en blijf gezond !

Met vriendelijke groet namens pastoraal team en parochiebestuur,

Pastoor André Monninkhof