Slagharen

Communiqué 1 december 2021

Persconferentie van vrijdag 26 november jl.

Bericht van de Nederlandse Bisschoppen van woensdag 1 december jl.

Op vrijdag 26 november jl. heeft het kabinet nieuwe maatregelen bekend gemaakt om het aantal coronabesmettingen te beperken. Naar aanleiding hiervan hebben onze Bisschoppen vandaag ook nieuwe maatregelen bekend gemaakt. Als pastoraal team en parochiebestuur van onze Emmanuelparochie sluiten we ons hierbij aan. Ook wij zijn van mening, dat onze kerken geen bron mogen worden van besmetting.

Toepassing in onze Emmanuelparochie

Per direct:

  1. Voorlopig geen avondvieringen, ook niet met Kerst
  2. De eerstkomende tijd ook geen kerkelijke vergaderingen of -bijeenkomsten na 17.00 uur
  3. Alle koorrepetities worden opgeschort
  4. Bij vieringen – zowel live als online – kan er gezongen worden door een cantorgroep van maximaal 6 personen
  5. Terughoudendheid in het bezoekwerk (pastorale bezoeken bij mensen thuis)
  6. Bezoek aan zorgcentra: we volgen het beleid van het betreffende zorgcentrum

Vieringen

Conform het besluit van de Nederlandse Bisschoppen worden alle avondvieringen in onze parochie per direct opgeschort. Als pastoraal team en parochiebestuur willen we vooralsnog ’s avonds na 17.00 uur geen bewegingen van mensen in de richting van onze kerkgebouwen. Hiermee sluiten we aan bij de huidige avondlockdown.

Doordeweeks en ook op zaterdag en zondag kunnen er, overdag, in onze gebouwen wel vieringen plaatsvinden. Alle vieringen, die nog zullen plaatsvinden, zijn hoe dan ook om 17.00 uur afgelopen.

Over de concrete invulling van het rooster van vieringen de komende tijd zult U zo spoedig mogelijk nader worden geïnformeerd.

Kerkelijke vergaderingen en bijeenkomsten

Per direct zullen er in onze kerkgebouwen tot nader order na 17.00 uur ’s avonds geen kerkelijke vergaderingen en bijeenkomsten meer plaatsvinden. Eventuele vergaderingen en andere besprekingen of overleggen, kunnen online worden gehouden.

Koorzang

Koorzang door een cantorgroep blijft mogelijk. Deze cantorgroep omvat niet meer dan 6 personen. De leden van de cantorgroep staan bij voorkeur in een ‘zig zag opstelling’ en houden onderling anderhalve meter afstand.

Alle koorrepetities worden tot nader order opgeschort.

Bezoekwerk

Bij pastorale bezoeken bij mensen thuis zullen wij als pastoraal team uiterste terughoudendheid in acht nemen. Hierover zal door de pastor tevoren afstemming plaatsvinden van met de te bezoeken parochiaan.

Voor wat betreft activiteiten, bezoeken en vieringen in zorgcentra, volgen wij als pastoraal team het beleid van het betreffende zorgcentrum

Vieringen met Kerst

Hierover zult U tijdig worden geïnformeerd. Op Kerstavond 24 december a.s. zullen er na 17.00 uur geen nachtmissen zijn.

Website

Actuele informatie kunt U ook vinden op de website van onze parochie: www.emmanuelparochie.nl. Ook de locaties zullen actuele informatie opnemen op hun eigen website.

Tot slot

We leven in een barre tijd. Toch hopen we als pastoraal team, dat deze Advent, waarin wij de komst van Christus verwachten, voor U ook een bron van hoop en troost mag zijn. Van harte wensen wij U Gods zegen, heel veel sterkte en alle goeds. Blijf gezond !

Namens parochiebestuur en pastoraal team,

                                                                   Pastoor André Monninkhof