Slagharen

Paasgroet

Lieve mensen,

We lijken de laatste jaren  van het ene in het andere te vallen. Werd het Licht van Pasen vorig jaar nog getemperd door de pandemie, nu slaat ons de angst om het hart om een andere wereldwijde dreiging; de oorlog in Oekraïne.
Pasen draagt de belofte van nieuw leven, van een nieuwe horizon.
En natuurlijk zal het opnieuw Pasen worden, zoals het elk jaar Pasen wordt.
Meer dan ooit hebben we be
hoefte aan perspectief; aan licht aan het eind van de tunnel.
Meer dan ooit hebben we behoefte aan veiligheid, aan geborgenheid.

Meer dan ooit hopen we op mensen die opstaan voor gerechtigheid en vrede.
Maar ook zien we dat het vertrouwen op een goede afloop soms ver van ons is.

Hoe zou het Jezus vergaan zijn vanaf de intocht in Jeruzalem tot aan het moment dat Hij gevangen werd genomen?
De ene dag nog bejubeld, de andere dag al verguisd. Hoe vertwijfeld zou Hij zijn geweest?
Verraden en verlaten door mensen …

Gelukkig bleven er ook mensen, die Hem niet wilden laten vallen.
Ze bleven bij Hem, tot het einde toe.
Ze waren niet bij machte het tij te keren, maar ze liepen niet voor de ellende weg.
Zo zijn er nog altijd mensen, die niet weglopen voor ellende, voor de zorg voor een ander, ook al is dat soms een grote opgave.
In elke situatie kun je reageren met gebalde vuist, een ander pijn doen of weglopen.
In elke situatie kun je  ook naast de ander gaan staan, omzien of misschien zelfs een helpende hand uitsteken.
We zien beide reacties gebeuren. Jezus riep  ons  op  ons  verantwoordelijk te gedragen.
Iedereen die dat weet te doen is een lichtpuntje voor de ander en voor de wereld.
Het gebeurt in het groot en in het klein.
Het geeft ons perspectief, het doet ons opstaan, het doet ons leven.
Dat is Pasen.

Van harte wensen wij u een Zalig Pasen!
PCI-besturen parochie Emmanuel, parochie H. Kruis en parochie H. Lebuinus
Pastoraal werkers Lonneke Gunnink en Marga klein Overmeen