Slagharen

Willibrordzondag op 6 november 2022

Op 6 november 2022 vieren we Willibrordzondag op de zondag die het dichtst bij zijn feestdag op 7 november ligt. Omdat de heilige Willibrord met zijn gezellen de eerste was die officieel het geloof in Jezus Christus verkondigd heeft in onze streken en de Kerk geplant heeft in het gebied boven de grote rivieren gedenken wij hem dankbaar. We zijn ons bewust van de lange levende traditie waarin wij staan, en van de uitdaging om zijn nalatenschap door te geven.

Willibrordzondag is ook de dag van gebed voor de oecumene en de eenheid van de christenen in ons land. De kerk is immers in de loop van de tijd verdeeld en gescheiden geraakt. We kunnen daar niet onverschillig tegenover staan. Zeker niet in deze tijd van crises waarin mensen naar houvast zoeken. Als christenen weten we dat het Evangelie troost en hoop en inspiratie biedt. Een gezamenlijk getuigenis versterkt de geloofwaardigheid van onze boodschap.

Heel veel mensen hebben op 19 september via de televisie de uitvaart en begrafenis van de Engelse koningin Elisabeth II kunnen volgen. De liturgie en de eenheid van het geloof in de verzoening, de verrijzenis en het eeuwige leven maakten zeer veel indruk. Laten we ook aan de basis, in onze eigen omgeving, als daad bij het woord van het gebed voor de oecumene op voorspraak van de H. Willibrord zoeken naar vormen van gezamenlijk gebed en samenwerking in de dienst aan de wereld.

De Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius & Willibrord zet zich al decennia in voor de eenheid van kerken en christenen. Elk jaar is er op Willibrordzondag een bijzondere collecte voor het werk van deze vereniging. Van harte aanbevolen!