Slagharen

Nieuwsarchief

Onderscheiding Johan Sieljes

Johannes Sieljes uit Slagharen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft zich op zijn eigen manier verdienstelijk gemaakt voor de samenleving. Traditiegetrouw vindt jaarlijks op de laatste werkdag voor Koningsdag de Lintjesregen plaats. Hierbij krijgen verschillende inwoners van de gemeente een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt voor hun

Lees verder »

Brief aan parochianen omtrent afscheid pastor Johan Rutgers

Ommen, 15 mei 2020 Betreft: afscheid pastor Johan Rutgers Beste parochianen van de Emmanuelparochie, Zoals bekend, zal pastor Johan Rutgers eind volgende maand afscheid nemen van onze Emmanuelparochie. Per 1 juli a.s. zal hij werkzaam zijn in het ene pastorale team van de samenwerkende parochies Sint Maarten (Utrechtse Heuvelrug) en

Lees verder »

Vrede – Vrijheid – Hoop

In deze periode staan we stil bij 75 jaar vrijheid. Samen met de herinnering aan Pasen en het vooruitzicht naar Pinksteren is dat een groot feest. Maar  toch ook anders, want elkaar opzoeken en gezamenlijk vieren kan nu niet. Toch kunnen we vrede en vrijheid vieren en doorgeven. Daarmee kunnen we

Lees verder »

Nieuw communiqué omtrent Corona-virus (Covid-19)

Beste medeparochianen, Op maandagavond 23 maart jl. heeft de regering in een persconferentie laten weten dat ALLE openbare bijeenkomsten worden verboden tot en met 1 juni a.s. Dit om de verspreiding van Covid-19 zo veel mogelijk in te dammen. De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft daarom besloten om de eerder genomen maatregelen

Lees verder »

Parochiële Eucharistieviering Online

Beste medeparochianen, In de afgelopen week hebben we via de Nederlandse bisschoppenconferentie tweemaal een aantal maatregelen voorgeschoteld gekregen m.b.t. onze gang van zaken binnen de parochie. Zo hebben we alle liturgische vieringen, in de weekenden en doordeweeks, moeten opschorten en mogen er in de kerken en parochiecentra ook geen bijeenkomsten

Lees verder »

Nederlandse bisschoppenconferentie neemt verdere maatregelen

De Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast. Dit gebeurt met grote pijn in het hart. Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het coronavirus hebben

Lees verder »

Communiqué omtrent Corona-virus (Covid-19)

Beste medeparochianen, Zoals u wellicht via onze parochiewebsite of die van het aartsbisdom of de kerkprovincie ondertussen hebt vernomen, hebben de Nederlandse bisschoppen het pijnlijke besluit genomen om de liturgische vieringen binnen de hele Nederlandse Kerk op te schorten. Als pastoraal team en bestuur hebben wij daarom overleg gehad en

Lees verder »

Bisschoppen scherpen maatregelen in verband met het coronavirus aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM. De

Lees verder »

Maatregel Nederlandse Bisschoppen vanwege het Coronavirus

In december 2019 startte in China een uitbraak van een coronavirus, dat mensen ziek kan maken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Op 27 februari is het virus voor het eerst in

Lees verder »

Actie Kerkbalans 2020.

Beste parochiaan, De actie Kerkbalans 2020 is weer van start gegaan. Het thema van de actie is: ‘Geef voor je kerk’. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan  onze parochianen om een bijdrage. Het is een vrijwillige

Lees verder »

Locatiejaarvergadering

Op donderdag 13 februari is voor alle parochianen van onze geloofsgemeenschap weer onze Locatiejaarvergadering. Deze begint om 20:00 uur in de parochiezaal. Hierin wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar en worden de voorlopige jaarcijfers en de begroting van 2020 besproken. Ook start dan weer de Actie Kerkbalans.  Tevens zullen er

Lees verder »

Kerstmarkt 2019

€ 5.700,- door kerstmarkt voor 200-jarig St. Vitus. Door inzet van alle vrijwilligers is de kerstmarkt 2019 een geweldig succes geworden. De combinatie van tent, kerk en kraampjes zorgde voor een gezellige sfeer met veel aanloop. Ook in de kerk was het een gezellig samenzijn, waarbij de koren volop belangstelling

Lees verder »

Kerstconcert 15 december 2019

Op zondagmiddag 15 december vindt het jaarlijkse kerstconcert plaats in de kerk te Slagharen. Deze keer met medewerking van de koren: Cornel o.l.v. Anielka Zak en Niels Schlepers; Poco a Poco o.l.v. Anielka Zak en Jos Jorgensen; Pop en Rock koor o.l.v. Monique Lamberink en Niels Schlepers. De aanvang is

Lees verder »

CATHOLICISM – Verken de Kerk

CATHOLICISM – Verken de Kerk Heb je je altijd al afgevraagd wat we nu precies geloven in de Rooms-Katholieke Kerk? Wil je weten welke plaats Maria heeft in het geloofsleven, wie Jezus is en meer te weten komen over het gebed, de liturgie en het eeuwig leven? Dan doe je

Lees verder »

Emmanuelwandeling zondag 15 september

Uitnodiging Emmanuëlwandeling Vijf jaar geleden is er een nieuwe traditie opgestart in onze Emmanuëlparochie: op initiatief van pastor Noordink organiseren de 11 geloofsgemeenschappen om de beurt een Emmanuëlwandeling voor de hele parochie. Op zondag 15 september is de geloofsgemeenschap Sint Stephanus in Hardenberg aan de beurt. Bij deze willen wij

Lees verder »

Programma Bedevaart Kevelaer 7 september 2019

Deze dag heeft als Thema: =  Heer, naar wie zouden wij gaan  = (Joh.6 vers 28) Hierbij het programma voor deze dag, we hopen dat deze dag zal voldoen aan uw verwachting, en dat U naast veel plezier ook inspiratie zult opdoen. 05.30 uur       Vertrek vanaf de diverse opstapplaatsen (Raalte Basiliek vertrek

Lees verder »

Eendracht Maakt Macht, ook in Slagharen

Het is al een paar weken geleden, maar toch wil ik U en jullie graag laten delen in de goede herinneringen, die ik bewaar aan mijn bezoek aan het sportpark in Ruinen. Daar wordt de nacompetitiewedstrijd gespeeld tussen EMMS en Asser Boys. Bij winst kan EMMS promoveren naar de tweede

Lees verder »

Uitnodiging viering 50 jaar priester pastor Wenker

Uitnodiging Op 29 juni 2019 is het 50 jaar geleden dat pastor Anton Wenker MHM in Slagharen door hulpbisschop mgr. Th.G.A. Hendriksen tot priester werd gewijd. Wij willen daar als Emmanuelparochie bij stil staan in een feestelijke Eucharistieviering op zaterdag 29 juni om 19.00 uur in de St. Vituskerk te

Lees verder »

Vijftig jaar, onvoorspelbaar, onvoorstelbaar……

Met een vijftig jarig jubileum ben je eerder geneigd terug te kijken dan vooruit. Naar allerwaarschijnlijkheid is er meer verleden dan toekomst. Toch vraag ik mezelf weleens af hoe het zal zijn over vijftig jaar. Ik heb geen flauw idee. Ik kan me niet herinneren, dat ik me dat ooit

Lees verder »

Boerderij-viering De Belte/ Schuinesloot

Op zondag 7 juli 2019 houden we een bijzondere kerkviering in het teken van het platteland en de kerk. We zijn te gast op het melkveebedrijf van de familie Harink, Schuineslootweg 113 te Schuinesloot. De boerderij-viering heeft als thema “met hart, hoofd en handen”. Een werkgroep van de geloofsgemeenschap van

Lees verder »