Untitled

Boerderij-viering De Belte/ Schuinesloot

Op zondag 7 juli 2019 houden we een bijzondere kerkviering in het teken van het platteland en de kerk.
We zijn te gast op het melkveebedrijf van de familie Harink, Schuineslootweg 113 te Schuinesloot.
De boerderij-viering heeft als thema “met hart, hoofd en handen”.

Een werkgroep van de geloofsgemeenschap van Slagharen en De Belte
organiseert deze viering, die geleid wordt door pastoraal werker Marga Klein Overmeen met muzikale ondersteuning vanhet koor Belt’ Canto.
De viering begint om 10.00 uur.
Na de viering is er koffie/thee/iets lekkers en is er gelegenheid om deboerderij van de familie Harink te bezichtigen.

De werkgroep boerderij-viering nodigt u van harte uit.

Deel dit bericht